Publicarea de anunțuri oficiale

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Pe ce site-uri web sunt publicate anunțurile oficiale?

Anunțurile sunt publicate pe site-ul Diário da República Eletrónico (versiunea electronică a Monitorului Oficial al Republicii Portugheze).

Ce fel de anunțuri sunt publicate?

Monitorului Oficial Diário da República cuprinde două serii. În prima serie se publică:

 1. dispozițiile constituționale;
 2. convențiile internaționale, decretele prezidențiale corespunzătoare, avizele privind depunerea instrumentelor obligatorii (în special instrumentele de ratificare) și alte avize;
 3. legi organice, legi, decrete-lege și decrete legislative regionale;
 4. decretele Președintelui Republicii;
 5. rezoluțiile Adunării Republicii;
 6. decretele reprezentanților Republicii de numire și destituire a președinților și a membrilor guvernelor regionale din insulele Azore și Madeira;
 7. regulamentul de procedură al Adunării Republicii, al Consiliului de Stat și al adunărilor legislative ale regiunilor autonome;
 8. hotărârile și declarațiile Curții Constituționale (Tribunal Constitucional) care, conform legii, trebuie publicate în prima serie a Moniorului Oficial Diário da República;
 9. hotărâri privind standardizarea jurisprudenței Curții Supreme de Justiție (Supremo Tribunal de Justiça) și a Curții de Conturi (Tribunal de Contas) și hotărârile Curții Administrative Supreme (Supremo Tribunal Administrativo) cărora, prin lege, li se conferă forță obligatorie generală;
 10. rezultatele referendumurilor și ale alegerilor pentru Președinția Republicii, pentru Adunarea Republicii, pentru adunările legislative ale regiunilor autonome și pentru Parlamentul European, în conformitate cu legislația aplicabilă;
 11. mesajul de demisie al Președintelui Republicii;
 12. moțiunile de respingere a programului de guvernământ, moțiunile de încredere și cele de cenzură;
 13. avizele Consiliului de Stat prevăzute la articolul 145 literele (a) ‑ (e) din Constituție și avizele pe care Consiliul de Stat decide să le publice;
 14. alte decrete guvernamentale;
 15. rezoluțiile Consiliului de Miniștri și ordonanțele care conțin dispoziții generale;
 16. rezoluțiile adunărilor legislative ale regiunilor autonome și decretele regionale de reglementare;
 17. hotărârile altor instanțe care nu au fost menționate la alineatele anterioare, cărora legea le conferă o forță obligatorie generală;
 18. declarații privind demisia sau pierderea mandatului membrilor Adunării Republicii și adunărilor legislative ale regiunilor autonome.

În plus față de actele care trebuie în mod obligatoriu publicate în seria a doua, se publică și:

 1. ordinele ministeriale;
 2. rezultatele alegerilor pentru organismele autorităților locale;
 3. bugetele serviciilor publice care, conform legii, trebuie publicate în Monitorul Oficial (Diário da República) și declarațiile privind transferurile bugetare.

În seria a doua a Monitorului Oficial (Diário da República) se publică următoarele tipuri de acte: hotărâre, acord, contract colectiv de muncă, acord de aderare, licență, aviz, aviz al Băncii Portugaliei, balanțe de plăți, bilanț, contract, decizie, hotărâre arbitrală, declarație, declarație de rectificare, deliberare, ordonanță, ordonanță legislativă, directivă, edict, prezentare publică, instrucție, listă, decorație, hartă, hartă oficială, act normativ al Autorității de supraveghere a asigurărilor și a fondurilor de pensii (Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões), opinie, ordin, protocol, recomandare, regulament, regulament al Comisiei pieței valorilor mobiliare (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), regulament de extindere, raport, rezoluție și hotărâre judecătorească, anunț de participare de urgență, aviz de procedură, aviz de prelungire a termenelor și anunțarea unei notificări de modificare.

Ce organizație (organizații) publică aceste anunțuri?

Printre entitățile care sunt obligate din punct de vedere juridic să publice acte în Monitorul Oficial (Diário da República) sau care sunt vizate de această publicație se numără: Președinția Republicii, Adunarea Republicii, guvernul, adunările legislative și guvernele regionale ale regiunilor autonome Azore și Madeira, administrația publică directă și indirectă, instanțele, parchetul, entitățile administrative independente și administrația autonomă și organismele autonome ale autorităților locale.

Accesul la anunțurile oficiale este gratuit?

Da. În conformitate cu Decretul-lege nr. 83/2016 din 16 decembrie 2016, Monitorul Oficial Diário da República este un serviciu public universal și gratuit, publicat exclusiv în format electronic. Decretul-lege nr. 83/2016

Ce fel de căutări se pot efectua?

Accesul universal și gratuit permite, printre altele, posibilitatea de tipărire, arhivare, căutare și accesul liber la conținutul actelor publicate în cele două serii ale Monitorului Oficial Diário da República, în format electronic cu acces liber.

Începând cu ce dată sunt disponibile în format electronic anunțurile oficiale?

Începând cu 1 iulie 2006, ediția electronică a Jurnalului Oficial Diário da República este autentică, iar publicarea actelor în acest mod este valabilă în privința tuturor scopurilor juridice, în conformitate cu articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 74/98 din 11 noiembrie 1998, în versiunea sa actuală.

În plus, în iulie 2019, a fost pusă la dispoziție o aplicație mobilă a Diário da República, cu funcționalități suplimentare, cum ar fi posibilitatea ca fiecare utilizator să își poată crea un profil personalizat și să utilizeze un sistem de notificări care să îi permită accesul la legislația consolidată.

Utilizatorii își pot salva căutările și pot primi notificări de îndată ce sunt publicate anunțuri care îndeplinesc criteriile lor de căutare?

Răspunsul la aceste două întrebări este afirmativ. În ceea ce privește a doua întrebare, odată înregistrați, utilizatorii pot, în special, să primească rezumatele celor două serii ale Jurnalului Oficial Diário da República prin e-mail sau prin abonament la RSS (Really Simple Syndication).

Anunțurile oficiale sunt disponibile gratuit sub formă de date deschise? Dacă da, unde pot fi găsite registrul și/sau informațiile tehnice?

Da.

Ultima actualizare: 07/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.