Uverejňovanie úradných oznámení

Informácie o uverejňovaní úradných oznámení online krajinami EÚ

Úradné oznámenie je uverejnenie úradných súdnych a vládnych oznámení, ktoré nemajú legislatívnu povahu, ani v žiadnom inom zmysle neobsahujú záväzné pravidlá, a ktoré sa uverejňujú v elektronickej podobe v úradných vestníkoch či zbierkach.

Mnohé krajiny EÚ svoje úradné oznámenia sprístupňujú online. Právne rámce a postupy upravujúce spôsob tohto uverejnenia sú však v jednotlivých krajinách iné. Chceme zvýšiť prístupnosť týchto uverejnených oznámení, a preto sa v tomto oddiele zhromažďujú informácie o tom, ako každá krajina EÚ svoje úradné oznámenia uverejňuje online.

Obsah vnútroštátnych stránok odráža situáciu v jednotlivých krajinách EÚ.

Podrobné informácie môžete získať kliknutím na vlajku príslušnej krajiny.

Posledná aktualizácia: 09/07/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.