Uverejňovanie úradných oznámení

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Aplikácia infoDeska je elektronickou úradnou tabuľou rezortu justície.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Dôležité informácie v rámci súdneho konania.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky, súdy, prokuratúra.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno na stránke uskutočniť?

Základné vyhľadávanie je podľa organizácie, ktorá dokument vydala (ministerstvo spravodlivosti, súdy, prokuratúra).
V rámci úradnej tabule príslušného súdu je ďalej možné vyhľadávať podľa agendy, dátumu uverejnenia, spisovej značky.

Od akého dátumu sú úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Informačná tabuľa obsahuje dokumenty uverejnené po 1. januári 2009.

Je možné uložiť si nastavené vyhľadávania a dať si posielať e-mailom oznámenia, ktoré spĺňajú zadané kritériá?

Áno, v časti Moje InfoDeska sa môžete prihlásiť na odber e-mailových upozornení na nové dokumenty.

Sú úradné oznamy k dispozícii ako verejne prístupné dáta? Ak áno, kde možno nájsť príslušné dátové úložisko alebo technické informácie?

Úradné oznamy nie sú dostupné v podobe otvorených dát.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.