Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Uverejňovanie úradných oznámení

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Keďže Nemecko je spolkový štát, za uverejňovanie svojich vlastných úradných oznámení nesú zodpovednosť spolkové krajiny. Na tento účel si vytvorili svoje vlastné webové stránky. Odkazy na niektoré z nich možno nájsť na Justičnom portáli spolkovej vlády a spolkových krajín (Justizportal des Bundes und der Länder). Nasledujúce informácie sa týkajú výhradne publikácií spolkovej vlády:

Vydávanie publikácií Rozsah uverejnenia
Spolková zbierka zákonov (Bundesgesetzblatt) len elektronická kópia úradnej tlačenej verzie
Spolkový vestník (Bundesanzeiger)

úradná sekcia; súdna sekcia
(len v elektronickom formáte)

Spolkový daňový vestník (Bundessteuerblatt) v tlačenom aj elektronickom formáte
Spoločný ministerský vestník (Gemeinsames Ministerialblatt) v tlačenom aj elektronickom formáte
Dopravný vestník (Verkehrsblatt) v tlačenom aj elektronickom formáte

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Vydávanie publikácií Druhy oznámení
Spolková zbierka zákonov zákony, medzinárodné zmluvy, vyhlášky, oznámenia, súdne príkazy, oznamy a niektoré rozhodnutia Spolkového ústavného súdu (Bundesverfassungsgericht)
Spolkový vestník vyhlášky, iné úradné oznámenia, verejné obstarávania, usmernenia a súdne oznamy; súdne oznamy zahŕňajú súdne uverejnenia týkajúce sa registra právnych sporov podľa zákona o zavedení vzorového konania týkajúceho sa investorov na kapitálových trhoch (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), verejné oznamy, trestné veci, predvolania osôb a výzvy na predloženie dokumentácie, rozhodnutia o vylúčení, zrušenia cenných papierov a iné rozhodnutia, predvolania tretích strán, konkurzy, insolvenčné konania a register anonymných a pseudonymných diel
Spolkový daňový vestník daňové právne ustanovenia a správne nariadenia, rozhodnutia Spolkového finančného súdu (Bundesfinanzhof)
Spoločný ministerský vestník daňové právne ustanovenia a správne nariadenia, rozhodnutia Spolkového finančného súdu (Bundesfinanzhof)
Dopravný vestník úradné ustanovenia o doprave, výzvy na preukázanie chýbajúcich dokladov o vlastníctve a evidencii vozidla

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Vydávanie publikácií Orgán pre vydávanie publikácií
Spolková zbierka zákonov spolkové orgány
Spolkový vestník spolkové orgány, súdy a prokurátori a orgány, súdy a prokurátori spolkových krajín
Spolkový daňový vestník spolkové ministerstvo financií a najvyššie daňové orgány v spolkových krajinách
Spoločný ministerský vestník všetky spolkové ministerstvá uvedené na prvej strane
Dopravný vestník všetky spolkové ministerstvá, regulačné orgány v spolkových krajinách

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Vydávanie publikácií Bezplatný prístup
Spolková zbierka zákonov áno (len na čítanie)
Spolkový vestník áno
Spolkový daňový vestník čiastočne (nie najnovšie ani staršie publikácie)
Spoločný ministerský vestník len po obsah
Dopravný vestník len názvy úradných oznámení (prístup k obsahu je spoplatnený)

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

Vydávanie publikácií Druhy vyhľadávania
Spolková zbierka zákonov

bezplatné: nie je k dispozícii

za poplatok:
plnotextové vyhľadávanie, vyhľadávanie podľa citácií, nadpisu, skratiek, dátumu vydania, roku vyhlásenia a časti

Spolkový vestník výraz, časť, dátum uverejnenia, druh publikácie, vydávajúci orgán/súd (správna a súdna sekcia); referenčné číslo, názov (úradná sekcia); číslo spisu (súdna sekcia)
Spolkový daňový vestník druh dane, druh dokumentu, séria predpisov, dátum, číslo spisu, číslo dokumentu, spolková krajina, subjekt/hlavná zásada, referenčné číslo
Spoločný ministerský vestník vydanie, číslo strany, rok a plnotextové vyhľadávanie
Dopravný vestník oblasť, názov, vyhľadávacie výrazy, dátum, číslo vyhlášky

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Vydávanie publikácií Dátum sprístupnenia
Spolková zbierka zákonov

Elektronická verzia Spolkovej zbierky zákonov Oddiel 1 je spolu s tlačenou verziou sprístupnená od roku 1998; elektronická verzia Spolkovej zbierky zákonov Oddiel 2 je spolu s tlačenou verziou sprístupnená od roku 1999.

Možnosť vyhľadávania všetkých vydaní uverejnených od 23. mája 1949

Spolkový vestník

Jednotlivé publikácie od 30. augusta 2002
Všetky publikácie od 1. apríla 2012

Spolkový daňový vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1992
Spoločný ministerský vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1950
Dopravný vestník Možnosť vyhľadávania vydaní uverejnených od roku 1947

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Vydávanie publikácií Automatické vyhľadávanie Otvorené dáta
Spolková zbierka zákonov nie nie
Spolkový vestník len ako spoplatnená informačná služba nie
Spolkový daňový vestník nie nie
Spoločný ministerský vestník nie, len dátum uverejnenia nasledujúceho vydania nie
Dopravný vestník nie nie
Posledná aktualizácia: 29/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.