Uverejňovanie úradných oznámení

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Na ktorých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Národná tlačiareň (Ethnikó Typografeío)

Transparentnosť (Diávgeia)

Najvyšší súd (Áreios Págos)

Rada štátu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Národná tlačiareň: Materiál uverejnený v Úradnom vestníku vlády je ustanovený v článku 7 zákona č. 3469/2006 v platnom znení.

Transparentnosť: Všetky zákony, prezidentské dekréty a akty, ktoré sa musia uverejniť na internete, sú stanovené v článku 2 zákona č. 3861/2010 v platnom znení.

Najvyšší súd: Občianskoprávne a trestné rozsudky vynesené v roku 2007 alebo po ňom sú k dispozícii online.

Rada štátu: Rozhodnutia správnych súdov sú k dispozícii online.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Národná tlačiareň: (Uverejnenie v Úradnom vestníku vlády) príslušný orgán uverejňuje oznamy a žiadosť verejného orgánu alebo orgánu v širšom verejnom sektore.

Transparentnosť: Oznamy uvedené v článku 2 zákona č. 3861/2010 bezodkladne uverejní na internete orgán, ktorý o nich informuje.

Najvyšší súd: Oznamy uverejňuje dotknutý subjekt.

Rada štátu: Oznamy uverejňuje dotknutý subjekt.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

ÁNO.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Vyhľadávajú sa pojmy, kľúčové slová alebo slovné spojenia, registračné čísla, čísla rozhodnutí, čísla vydaní, témy, kategórie, typy, subjekty, dátumy.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Národná tlačiareň: 1997

Transparentnosť: 2010

Najvyšší súd: 2007

Rada štátu: 2016

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Nie.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Áno.
Každý orgán je zodpovedný za fungovanie a obsah databázy úradných oznamov, ktorú spravuje. Archív a/alebo technické informácie uchovávajú príslušné orgány vo svojich interných databázach.

Posledná aktualizácia: 12/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.