Objava uradnih obvestil

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradne objave se objavijo na spletnih straneh podjetja Narodne novine d.d. (uradni list) in na elektronski oglasni deski Ministrstva za pravosodje Republike Hrvaške.

https://narodne-novine.nn.hr/ (uradni list)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministrstvo za pravosodje)

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Objavljajo se obvestila v zvezi z javnimi naročili, e-dražbe, koncesije, razpisi, natečaji za prosta delovna mesta, obvestila o gospodarskih družbah, objave zbornic, sklepi o začetku postopkov v primeru insolventnosti in skrajšanih postopkov v primeru insolventnosti, odločbe o pravni nesposobnosti oseb in likvidacijah, sodne in notarske objave, vpisi v sodni register itd.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

  • Narodne novine d.d. (uradni list Republike Hrvaške).
  • Na elektronski oglasni deski ministrstva za pravosodje se objavljajo različne odločitve sodišč in drugih pristojnih organov v postopkih v primeru insolventnosti (sklepi o začetku postopka v primeru insolventnosti, vabila na naroke). Ministrstvo za pravosodje je pristojno za vzdrževanje informacijskega sistema, ki je potreben za delovanje elektronske oglasne deske.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Katere vrste iskanj so na voljo?

Po straneh podjetja Narodne novine d.d. (uradni list) je mogoče iskati po izrazu, datumu objave, vrsti objave, posebnem področju objav (npr. tečaj).

Po elektronski oglasni deski je mogoče iskati po številki spisa, naslovu odpravka, subjektu, na katerega se objava nanaša ali osebni identifikacijski številki.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Na straneh podjetja Narodne novine d.d. (uradni list) so objave v elektronski obliki na voljo od januarja 2014.

Aplikacija elektronska oglasna deska je bila vzpostavljena in je začela delovati 1. novembra 2014.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Podjetje Narodne novine d.d. (uradni list) je vzpostavilo sistem za objavljanje uradnih obvestil v zvezi s postopki javnega naročanja (Elektronički oglasnik za javnu nabavu – Elektronska obvestila o javnem naročanju) – končnim uporabnikom se obvestila pošljejo na elektronski naslov ali v zasebni uporabniški predal.

Kar zadeva obvestila, objavljena na oglasni deski, sistem obveščanja uporabnikov še ni vzpostavljen. Pri tem sta izjemi davčna uprava in finančna agencija (FINA), za kateri je Ministrstvo za pravosodje vzpostavilo spletno storitev, prek katere lahko ti instituciji (večkrat) dnevno preneseta podatke z elektronske oglasne deske.

Uradna obvestila niso dostopna kot odprti podatki.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso dostopna kot odprti podatki.

Zadnja posodobitev: 14/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.