Objava uradnih obvestil

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Objavijo se v tiskani različici, ki ima pravni učinek, in na internetu, kjer so prosto dostopna na strani http://www.mof.gov.cy/gpo.

Katere vrste obvestil se objavijo?

Objavijo se naslednje vrste obvestil: prosta delovna mesta v javnem sektorju, javna naročila, razlastitve in zasegi, imenovanja, napredovanja ter potrditve ali preklici imenovanj, upokojitve, imenovanja namestnikov nosilcev funkcij, odstopi, imenovanja ministrov, osmrtnice, prihod, odhod ali namestništvo predsednika republike, imenovanja predsednika republike, sklepi sveta ministrov in parlamenta, predlogi predpisov, ki jih pripravijo vlada oziroma zasebni člani, mednarodni sporazumi, organigrami oddelkov ter obvestila, katerih objava je obvezna na podlagi zakonodaje (npr. na podlagi zakona o gospodarskih družbah).

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

  • države
  • drugih organov z javnimi pooblastili
  • lokalnih organov
  • posameznikov (odvetnikov) na podlagi določb zakona o gospodarskih družbah

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskati je mogoče po vsej vsebini, ki je objavljena v ciprskem uradnem listu (Epísimi Efimerída).

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Od 10. decembra 2004.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila so prosto dostopna kot odprti podatki na spletišču vladnega urada za tisk (Kyvernitikó Typografeío): http://www.mof.gov.cy/gpo

Zadnja posodobitev: 11/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.