Objava uradnih obvestil

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Aplikacija InfoDeska (oglasna deska) je elektronska uradna oglasna deska pravosodnega resorja.

Katere vrste obvestil se objavijo?

Objavijo se pomembne informacije v okviru sodnega postopka.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Ministrstva za pravosodje Češke republike, sodišč in državnih tožilstev.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Osnovno iskanje se izvede za organizacijo, ki je izdala listino (ministrstvo za pravosodje, sodišče, državno tožilstvo).
Na oglasni deski konkretnega sodišča je nato mogoče iskati po temi, datumu objave in opravilni številki.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Aplikacija InfoDeska vsebuje listine, objavljene po 1. januarju 2009.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Da, v oddelku Moje InfoDeska (moja oglasna deska) se je mogoče naročiti na elektronska obvestila o novih dokumentih.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso prosto dostopna kot odprti podatki.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.