Objava uradnih obvestil

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila se vključijo v uradni list (Statstidende) in objavijo na https://statstidende.dk/.

Do 14. oktobra 2005 se je uradni list objavljal tudi v tiskani obliki.

Katere vrste obvestil se objavijo?

V uradnem listu (Statstidende) se objavljajo posebna obvezna obvestila s pravnimi učinki za državljane, podjetja in organe ter nekatera neobvezna obvestila.
Med drugimi se objavljajo obvestila v zvezi z zapuščinami umrlih oseb (npr. obvestila upnikom), premoženjem v stečaju (npr. sklepi o stečaju) in reorganizacijo podjetij ter pozivi in podobna vabila sodišč, prodaje po sodni odredbi, volitve in referendumi.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Objavijo se obvestila sodišč, odvetnikov, javnih inštitucij in zasebnih podjetij.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Dostop do enkratnega in do stalnega iskanja je brezplačen (glej spodaj).

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Uradni list (Statstidende) se v elektronski obliki objavlja od leta 2000. Od 15. oktobra 2005 se uradni list (Statstidende) objavlja le v elektronski obliki.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Omogoči se lahko stalno iskanje. Ta storitev je brezplačna, je pa zanjo potrebna prijava uporabnika.
Naročiti se je mogoče tudi na dnevno izdajo uradnega lista (Statstidende) v formatu .pdf. Na dan objave uradnega lista (Statstidende) prejmete po e-pošti izvod uradnega lista s tistega dne v formatu .pdf.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Odprti podatki so dostopni vsem prek iskanja REST na naslovu https://statstidende.dk. Trenutno potekajo dela za tehnično nadgraditev uradnega lista (Statstidende). V zvezi s tem se preučuje, ali naj bo ta možnost še naprej na voljo.

Zadnja posodobitev: 20/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.