Objava uradnih obvestil

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Na katerih spletiščih so objavljena uradna obvestila?

Pomembna javna obvestila so objavljena na spletišču uradnih publikacij Ametlikud Teadaanded (uradna obvestila). V nekaterih primerih zakonodaja zahteva tudi objavo obvestil v časopisih.

Uradna spletna publikacija Ametlikud Teadaanded se od 1. julija 2003 objavlja le v elektronski obliki. To je tudi podatkovna zbirka, vključena v državni informacijski sistem. Ametlikud Teadaanded je brezplačno na voljo vsem na spletnem naslovu: https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Katere vrste obvestil se objavljajo?

Obvestila, vabila in objave, katerih objava se zahteva na podlagi zakona, uredbe vlade ali uredbe ministra.

V Ametlikud Teadaanded se objavljata dve vrsti obvestil:

  1. obvestila, ki so namenjena obveščanju posamezne osebe in do katerih iz razloga zasebnosti po poteku objave dostop ni več mogoč. Za taka obvestila velja omejitev trajanja objave v Ametlikud Teadaanded in omejitev dostopa po poteku objave. Zahteve glede dostopa po poteku objave za to vrsto obvestil ne veljajo;
  2. obvestila, ki so namenjena obveščanju vseh in morajo omogočati tudi poznejši dostop v strojno berljivi obliki.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

V Ametlikud Teadaanded se objavijo obvestila, potrebna za izvajanje funkcij države in lokalnih organov ter predstavnikov svobodnih poklicev (npr. notarjev, sodnih uradnikov). Objavijo se tudi obvestila zasebnih pravnih oseb, ki jih je treba objaviti na podlagi zakona in zaradi javnega interesa, tj. za obveščanje splošne javnosti (npr. razdelitev in prenehanje družb).

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Dostop do vseh obvestil, objavljenih v Ametlikud Teadaanded, je brezplačen.

Za objavo obvestila, ki je v interesu posameznika, na primer objava izgube dokumenta, se plača državna pristojbina.

Katere vrste iskanj so na voljo?

Po javnih obvestilih je mogoče iskati glede na vrsto, naslov, subjekt, ki objavlja, in področje vpliva ali pa uporabiti funkcijo iskanja po celotnem besedilu.

Storitev „moja uradna obvestila“ (Minu Ametlikud Teadaanded) posamezniku omogoča, da se naroči na prejemanje različnih vrst obvestil na svoj e-naslov in pregleduje arhivirana obvestila o sebi, katerih objava je potekla. Objava obvestila, namenjenega posamezni osebi, se umakne in arhivira, ko je njen namen dosežen. Objava te vrste obvestila se umakne tudi, ko oseba potrdi prejem obvestila s svojo osebno izkaznico v storitvi „moja uradna obvestila“.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Od 1. julija 2003. Na spletišču Ametlikud Teadaanded so tudi starejše tiskane objave, namenjen splošni javnosti.

Ali je mogoče shraniti iskanja in poslati obvestila, ko so izpolnjena merila?

Oseba se lahko naroči na prejemanje vseh obvestil po e-pošti in jih shrani v storitvi „moja uradna obvestila“. Za uporabo storitve „moja uradna obvestila“ je potreba avtentikacija z osebno izkaznico ali mobilnim telefonom. Storitev „moja uradna obvestila“ osebi omogoča vpogled v arhivirana obvestila o sebi v Ametlikud Teadaanded in vpogled v to, kdo jih je prebral.

Za iskanje po Ametlikud Teadaanded in pridobivanje obvestil je mogoče uporabiti tudi enotni identifikator vira. Edinstvenost enotnega identifikatorja vira je odvisna od števila uporabljenih komponent. Enotni identifikator vira je mogoče uporabiti za odpiranje enega ali več objavljenih obvestil v obliki zapisa HTML, kar je podobno rezultatom iskanja, ali v obliki datoteke XML oziroma XML-RDF.

Enotni identifikator vira obvestila omogoča odpiranje javno dostopnih obvestil, katerih namen ni obveščanje posamezne osebe in katerih objava ni prenehala.

Za uporabo enotnega identifikatorja vira je treba oblikovati spletni naslov, ki ustreza datumu objave zadevnega obvestila.

Podrobnejša navodila glede iskanja na podlagi enotnega identifikatorja vira so na voljo na: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Ali so uradna obvestila brezplačno na voljo kot prosto dostopni podatki? Če je tako, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Obvestila, katerih namen ni obveščanje posamezne fizične osebe, tj. obvestila, namenjena splošni javnosti, so prosto dostopna. Obvestila, katerih objava je potekla in ki so bila arhivirana, niso prosto dostopna.

Prosto dostopne podatke je mogoče naložiti v realnem času kot enotni identifikator vira. Edinstvenost enotnega identifikatorja vira je odvisna od števila uporabljenih komponent. Enotni identifikator vira je mogoče uporabiti za odpiranje enega ali več objavljenih obvestil v obliki zapisa HTML, kar je podobno rezultatom iskanja, ali v obliki datoteke XML oziroma XML-RDF. Za uporabo enotnega identifikatorja vira je treba oblikovati spletni naslov, ki ustreza datumu objave zadevnega obvestila.

Zadnja posodobitev: 14/05/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.