Objava uradnih obvestil

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Nacionalni urad za tisk (Ethnikó Typografeío)

„Preglednost“ (Diávgeia)

Vrhovno sodišče (Áreios Págos)

Državni svet (Symvoúlio tis Epikrateías)

Katere vrste obvestil se objavijo?

Nacionalni urad za tisk: objava v uradnem listu je določena v 7. členu zakona št. 3469/2006, kot velja.

Preglednost: vsi zakoni, predsedniški odloki in akti, ki morajo biti objavljeni na spletu, so določeni v 2. členu zakona št. 3861/2010, kot velja.

Vrhovno sodišče: sodbe civilnih in kazenskih sodišč, izdane leta 2007 ali pozneje, je mogoče najti na spletu.

Državni svet: sodbe upravnega sodišča je mogoče najti na spletu.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Nacionalni urad za tisk: (objava v uradnem listu) obvestila objavi zadevni subjekt na zahtevo javnega organa ali subjekta širšega javnega prava.

Preglednost: obvestila iz 2. člena zakona št. 3861/2010 brez odlašanja na internetu objavi subjekt, ki obvešča.

Vrhovno sodišče: obvestila objavi zadevni subjekt.

Državni svet: obvestila objavi zadevni subjekt.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskati je mogoče po izrazih, ključnih besedah ali besednih zvezah, registracijski številki, številki sodbe, številki izdaje, temah, kategorijah, vrstah subjektih in datumih.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Nacionalni urad za tisk: 1997

Preglednost: 2010

Vrhovno sodišče: 2007

Državni svet: 2016

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Da.
Vsak subjekt je odgovoren za delovanje in vsebino tiste baze podatkov uradnih obvestil, ki jo upravlja. Tako za vložišče in/ali tehnične informacije skrbijo ustrezni subjekti v okviru lastnih baz podatkov.

Zadnja posodobitev: 12/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.