Objava uradnih obvestil

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila so objavljena na https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Katere vrste obvestil se objavijo?

Uradna obvestila so:

  • vladni odloki,
  • javne objave,
  • zdravstvena obvestila,
  • sporočila policije,
  • obvestila mornarjem,
  • programi socialnih stanovanj,
  • objave centralne banke,
  • obvestila o rezultatih izpitov,
  • sodne objave,
  • obvestila občinskih svetov.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Uradna obvestila objavljajo ministrstva, javni organi, sodišča in občinski sveti.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Prosto besedilo.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Uradna obvestila so v elektronski obliki na voljo od junija 2003.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ta storitev ni na voljo.

Zadnja posodobitev: 30/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.