Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Objava uradnih obvestil

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila se objavijo na spletišču https://officielebekendmakingen.nl. Stara obvestila lahko iščete na https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Katere vrste obvestil se objavijo?

Vsa obvestila iz sedmih nizozemskih uradnih listov so objavljena na zgoraj navedenih spletiščih. Nova zakonodaja in spremembe zakonodaje so objavljene v Staatsblad (Uradni list Kraljevine Nizozemske). Staatscourant (Vladni uradni list) se uporablja za objavo podzakonskih aktov in obvestil vladnih organizacij, kadar se objava takih obvestil v tej publikaciji zahteva po zakonu. Pogodbe in drugi mednarodni sporazumi, katerih pogodbenica je Nizozemska, se objavijo v Tractatenblad (Zbirka pogodb in konvencij), Provinciaal blad (Uradni list pokrajin), Gemeenteblad (Uradni list občin) in Waterschapsblad (Uradno glasilo uprave za vode) pa se uporabljajo za objavo predpisov in obvestil, kot ustreza, pokrajinskih in občinskih organov ter uprave za vode. Nazadnje, Blad gemeenschappelijke regelingen (Uradno glasilo skupnih ureditev lokalnih organov) se uporablja za objavo predpisov in obvestil, ki jih različni javni organi izdajajo v partnerstvu.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Obvestila vseh organizacij, ki so pravno zavezane k objavi svojih obvestil.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da, dostop do uradnih obvestil je brezplačen.

Katere vrste iskanja so možne?

Obvestila tekočega dne so na voljo na https://officielebekendmakingen.nl. Na tej strani lahko iskanje omejite samo glede na ime publikacije.

Na spletišču https://zoek.officielebekendmakingen.nl lahko iščete po besedah v naslovu ali besedilu ter svoje iskanje omejite glede na datum objave, ime publikacije, organizacijo, ki objavlja, in predmet (pri tem ste omejeni na določen seznam možnosti).

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

1995.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Vsakdo se lahko brezplačno prijavi na storitev obveščanja. Na voljo sta dve vrsti storitev.

Standardna storitev obveščanja uporabnikom omogoča, da shranijo zahtevek za iskanje. Uporabniki nato prejmejo elektronsko sporočilo s hiperpovezavo na vsak nov dokument, ki ustreza kriterijem iskanja.

Na voljo je tudi storitev Berichten over uw buurt (Obvestila o vaši soseščini), ki državljanom omogoča dnevno prejemanje elektronskih sporočil s pregledom vseh obvestil, ki so jih objavili regionalni in lokalni organi in so pomembna za njihovo soseščino. Uporabniki lahko „svojo soseščino“ opredelijo tako, da vnesejo svojo poštno številko in določijo zajet obseg (na sto metrov natančno).

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila so prosto dostopna kot odprti podatki prek vmesnika SRU (SRU = Search/Retrieve via URL – iskanje/pridobivanje prek URL).

Navodila za to spletno storitev (in naslov) so na voljo na povezavi https://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (samo v nizozemščini).

Zadnja posodobitev: 27/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.