Objava uradnih obvestil

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Vrhovno sodišče Slovaške republike

Specializirano kazensko sodišče

Okrožno sodišče v Banski Bystrici

Okrožno sodišče v Bratislavi

Okrožno sodišče v Košicah

Okrožno sodišče v Nitri

Okrožno sodišče v Prešovu

Okrožno sodišče v Trenčínu

Okrožno sodišče v Trnavi

Okrožno sodišče v Žilini

Okrožna sodišča (seznam)

Katere vrste obvestil se objavijo?

Uradne oglasne deske sodišč se uporabljajo za objavo obvestil o urniku dejavnosti sodišča, javnih objav sodb, obvestil o vročitvi, obvestilih o vročitvi pisanj, odločb vrhovnega sodišča Slovaške republike, obvestil o končnih poročilih, obvestil o začetku izvršbe, sklepov o ustavitvi stečajnega postopka, vloženih pritožb, sklepov o sprejemu predmetov v sodni depozit in odredb o vračilu depozitov državi.

Katere organizacije objavljajo obvestila?

Obvestila objavljajo vsa okrajna in okrožna sodišča v pravosodnem sistemu.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskanje se lahko izvede tako, da se v iskalno polje na spletišču uradne oglasne deske vnese nekaj od naslednjega: naslov ali del naslova dokumenta ali opravilna številka.

Od katerega datuma so uradna obvestila na voljo v elektronski obliki?

Sodišča lahko uradna obvestila objavljajo v elektronski obliki od leta 2011.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če da, kje je mogoče najti register in/ali tehnične informacije?

Ne.

Zadnja posodobitev: 25/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.