Objava uradnih obvestil

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Uradna obvestila se objavijo v raznih uradnih listih, ki ustrezajo različnim ravnem centralne, regionalne in lokalne oblasti, ki sestavljajo špansko upravo.

Vsi uradni listi imajo uradne in verodostojne različice, ki se objavijo elektronsko, ter zagotavljajo storitve podatkovnih zbirk, ki se lahko uporabijo za iskanje objavljenih obvestil.

Spletišča, na katerih se objavijo uradna obvestila:

Država: https://www.boe.es

17 avtonomnih skupnosti in dve avtonomni mesti: vsa spletišča so dostopna prek povezave https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Lokalni organi (pokrajinski uradni listi): vsa spletišča so dostopna prek povezave https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales

Katere vrste obvestil se objavijo?

  • upravni akti (kadrovske zadeve, upravne odločbe, odločbe, s katerimi se javnost obvesti o različnih upravnih ukrepih)
  • obvestila o javnih razpisih
  • obvestila o neuspešnih vročitvah
  • nekatera obvestila, ki jih objavijo sodišča.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Vse javne uprave, vsaka v svojem uradnem listu.

Sodišča.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

  • prosto besedilo (vključno z imeni posameznikov)
  • vrsta
  • organizacija izdajateljica
  • datum izdaje
  • datum objave
  • uradna številka.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Zakon, ki dovoljuje elektronsko objavo uradnih listov, je bil sprejet leta 2007.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Da, za uradni list Španije in večino uradnih listov avtonomnih skupnosti in mest. Za pokrajinske uradne liste ta funkcija ni splošno dostopna.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče ali tehnične informacije?

Politika odprtih podatkov je odvisna od posameznega uradnega lista. Nekateri imajo odprte podatke in obliko XML.

Zadnja posodobitev: 17/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.