Съдебна библиотека

Съдебната библиотека на Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси има за цел да предостави на практикуващите юристи всички налични документи, свързани със правните инструменти на ЕС в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Съдебната библиотека съдържа също важни документи на други институции (Съвет на Европа, ООН).

Съдебната библиотека също включва степента на изпълнение на различните действащи правни инструменти на ЕС в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Настоящият раздел съдържа не само информация за степента на изпълнение на различните държави членки, но също така и, когато е възможно, информация за датата на влизане в сила, националното законодателство, връзки към официални нотификации и допълнителна информация.

Съдебната библиотека включва:

 • Правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество, приети от Европейския съюз
 • Правни инструменти за специфични области на престъпността, приети от Европейския съюз
 • Правни инструменти в областта на процесуалното право, приети от Европейския съюз
 • Договори на ЕС с трети държави в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

В рамките на тези категории може да бъде намерена следната информация:

 • Текстовете на правните инструменти
 • Степента на изпълнение
 • Формуляри в Word формат на различните инструменти за взаимно признаване
 • Формуляри в PDF формат, позволяващ редактиране
 • Доклади (от различни източници)
 • Практическа информация
 • Наръчници
 • Европейска съдебна практика
 • Национално законодателство

Страницата е налична тук (забележка: ще напуснете портала за електронно правосъдие).

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.