Knihovna Evropské justiční sítě

Knihovna trestních věcí Evropské justiční sítě (EJS) je určena k tomu, aby poskytovala právníkům veškeré dostupné dokumenty týkající se příslušných právních nástrojů EU v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech. Knihovna EJS obsahuje rovněž relevantní dokumenty jiných institucí (Rady Evropy, OSN).

Tato knihovna obsahuje rovněž informace o stavu provádění různých použitelných právních nástrojů v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech. Tento oddíl uvádí nejen aktuální stav v jednotlivých členských státech, ale rovněž, jsou-li k dispozici, informace o datu vstupu v platnost, vnitrostátních právních předpisech, odkazy na úřední oznámení a další informace.

V knihovně jsou uloženy:

 • právní nástroje v oblasti justiční spolupráce přijaté Evropskou unií
 • právní nástroje pro konkrétní oblasti trestné činnosti přijaté Evropskou unií
 • nástroje procesního práva přijaté Evropskou unií
 • smlouvy EU s třetími zeměmi v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech

V rámci uvedených kategorií lze nalézt tyto informace:

 • znění právních nástrojů
 • stav provádění
 • formuláře různých nástrojů vzájemného uznávání (ve Wordu)
 • formuláře ve formátu PDF, které lze upravovat
 • zprávy (z různých zdrojů)
 • praktické informace
 • příručky
 • evropskou judikaturu
 • vnitrostátní právní předpisy.

Stránka je dostupná zde (pozn.: odkaz vede mimo portál e-Justice).

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.