Juridisk bibliotek

Det juridiske bibliotek hos Det Europæiske Retlige Netværk i straffesager (EJN) er oprettet for at stille alle tilgængelige dokumenter i relation til EU-retsforskrifter, der er relevant for det retlige samarbejde i straffesager, til rådighed for retsvæsenets aktører. Det juridiske bibliotek indeholder også relevante dokumenter fra andre institutioner (Europarådet og FN).

Det juridiske bibliotek omfatter også en Status for gennemførelsen af de forskellige gældende retsforskrifter vedrørende det retlige samarbejde i straffesager. Dette afsnit indeholder ikke blot en oversigt over, hvor langt medlemsstaterne er nået med gennemførelsen, men også – hvis de foreligger – oplysninger om ikrafttrædelsesdato, national lovgivning, links til landenes lovtidende, og yderligere oplysninger.

Det juridiske bibliotek omfatter:

 • Retsforskrifter, som den Europæiske Union har vedtaget vedrørende retligt samarbejde
 • Retsforskrifter, som Den Europæiske Union har vedtaget på specifikke strafferetlige områder
 • Processuelle retsforskrifter, som Den Europæiske Union har vedtaget
 • Konventioner, som EU har indgået med tredjelande om retligt samarbejde på det strafferetlige område

Inden for disse kategorier kan man finde følgende oplysninger:

 • De forskellige retsakter
 • Status Quo for gennemførelsen heraf
 • Word-formater af de forskellige retsakter vedrørende gensidig anerkendelse
 • PDF-formater, som der kan redigeres i
 • Rapporter (fra forskelige kilder)
 • Praktiske oplysninger
 • Håndbøger
 • Retspraksis vedrørende EU-retten
 • National lovgivning.

Siden findes her (NB: e-Justice Portalen forlades).

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.