Teisminė biblioteka

Europos teisminio tinklo baudžiamosioms byloms nagrinėti teisminės bibliotekos paskirtis – suteikti praktikuojantiems teisininkams galimybę susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su atitinkamais teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities ES teisės aktais. Teisminėje bibliotekoje yra ir kitų institucijų (ET, JT) dokumentų.

Teisminėje bibliotekoje taip pat galima rasti informacijos apie įvairių taikomų teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose teisės aktų įgyvendinimo būklę. Šiame skirsnyje pateikiama ne tik padėtis valstybėse narėse, bet ir informacija (jei yra) apie įsigaliojimo datą, nacionalinės teisės aktus, nuorodos į oficialius pranešimus ir papildomą informaciją.

Teisminio tinklo bibliotekoje galima rasti:

 • priimtus Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo teisės aktus
 • priimtus Europos Sąjungos su konkrečiomis nusikalstamumo sritimis susijusius teisės aktus
 • priimtus Europos Sąjungos proceso teisės aktus
 • ES sutartis su trečiosiomis šalimis teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje.

Pateikiama šių kategorijų informacija:

 • teisės aktų tekstai
 • įgyvendinimo būklė
 • įvairios tarpusavio pripažinimo priemonės „Word“ formatu
 • redaguojamos PDF formos
 • ataskaitos (iš įvairių šaltinių)
 • praktinė informacija
 • vadovai
 • Europos teismo praktika
 • nacionalinės teisės aktai.

Ši priemonė pateikiama čia – čia (pastaba: išeisite iš e. teisingumo portalo).

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.