Tiesu bibliotēka

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās Juridiskā bibliotēka ir izveidota, lai nodrošinātu praktizējošiem juristiem piekļuvi visiem pieejamajiem dokumentiem, kas saistīti ar ES tiesību aktiem, kuri ir nozīmīgi tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās. Tiesu bibliotēkā atrodami arī attiecīgie citu iestāžu dokumenti (Eiropas Padome, ANO).

Juridiskajai bibliotēkai ir arī sadaļa Īstenošanas statuss par dažādiem tiesību aktiem, ko piemēro tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās. Tajā ir atrodama informācija ne tikai par situāciju dažādās dalībvalstīs, bet arī ziņas (ja ir pieejamas) par spēkā stāšanās datumu, valstu tiesību aktiem, kā arī saites uz oficiāliem paziņojumiem un papildu informāciju.

Juridiskajā bibliotēkā tiek glabāta informācija par:

 • Eiropas Savienības pieņemtajiem tiesību aktiem tiesu iestāžu sadarbības jomā;
 • Eiropas Savienības pieņemtajiem tiesību aktiem attiecībā uz konkrētām noziedzības jomām;
 • Eiropas Savienības pieņemtajiem procesuālajiem tiesību aktiem;
 • ES nolīgumiem, ko tā noslēgusi ar trešām valstīm tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās jomā.

Bibliotēkā ir pieejama informācija šādās kategorijās:

 • tiesību aktu teksti,
 • īstenošanas statuss,
 • dažādi savstarpējās atzīšanas instrumenti Word formātā,
 • rediģējamas veidlapas PDF formātā,
 • ziņojumi (no dažādiem avotiem),
 • praktiska informācija,
 • rokasgrāmatas,
 • Eiropas judikatūra,
 • valstu tiesību akti.

Bibliotēkas kategoriju lapa ir pieejama šeit (piezīme: jums būs jāpamet E-tiesiskuma portāls).

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.