Biblioteka sądowa

Biblioteka sądowa Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach karnych ma na celu gromadzenie – na potrzeby prawników praktyków - wszystkich dostępnych dokumentów na temat unijnych aktów prawnych dotyczących obszaru współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Biblioteka sądowa zawiera również dokumenty innych instytucji (Rady Europy, ONZ).

W bibliotece sądowej dostępne są również informacje dotyczące statusu wdrażania różnych aktów prawnych stosowanych w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. W niniejszej sekcji przedstawiono nie tylko aktualny stan prac w poszczególnych państwach członkowskich, ale także, w miarę dostępności, informacje na temat daty wejścia w życie, prawodawstwa krajowego, linki do zawiadomień oraz informacje dodatkowe.

Biblioteka sądowa zawiera:

 • akty prawne z zakresu współpracy sądowej przyjęte przez Unię Europejską;
 • akty prawne dotyczące poszczególnych dziedzin przestępczości przyjęte przez Unię Europejską;
 • akty prawa procesowego przyjęte przez Unię Europejską;
 • traktaty UE z państwami trzecimi z zakresu współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

W ramach tych kategorii można znaleźć następujące informacje:

 • teksty aktów prawnych;
 • status wdrażania;
 • formularze różnych instrumentów wzajemnego uznawania w formacie Word;
 • formularze w edytowalnym formacie PDF;
 • sprawozdania (z różnych źródeł);
 • informacje praktyczne;
 • podręczniki;
 • orzecznictwo europejskie;
 • prawodawstwo krajowe.

Ta strona jest dostępna tutaj (uwaga: nastąpi przekierowanie poza portal „e-Sprawiedliwość”).

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.