Justičná knižnica

Účelom Justičnej knižnice Európskej justičnej siete (EJS) v oblasti trestných vecí je poskytovať právnikom z praxe všetky dostupné dokumenty, ktoré sa týkajú relevantných právnych nástrojov EÚ v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach. Justičná knižnica obsahuje aj relevantné dokumenty z iných inštitúcií (Rady Európy, OSN).

Súčasťou Justičnej knižnice je aj časť Stav implementácie, v ktorej sú uvedené rôzne platné právne predpisy v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach. V tejto časti sa neuvádzajú len informácie týkajúce sa aktuálneho stavu v rôznych členských štátoch, ale aj informácie, ak sú dostupné, o dátume nadobudnutia účinnosti vnútroštátnych právnych predpisoch, odkazy na oficiálne oznámeniadoplňujúce informácie.

Justičná knižnica zahŕňa:

 • právne predpisy z oblasti justičnej spolupráce prijaté Európskou úniou
 • právne predpisy zo špecifických oblastí trestného práva prijaté Európskou úniou
 • procesné právne akty prijaté Európskou úniou
 • zmluvy uzavreté medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach.

V rámci týchto kategórií je možné nájsť tieto informácie:

 • texty právnych aktov
 • stav implementácie
 • formuláre vo formáte Word rôznych nástrojov vzájomného uznávania
 • formuláre v editovateľnom formáte PDF
 • správy (z rôznych zdrojov)
 • praktické informácie
 • príručky
 • európsku judikatúru
 • vnútroštátne právne predpisy.

Stránka je dostupná tu (poznámka: opustíte portál elektronickej justície).

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.