Forenzní experti

Informace o tom, jak vyhledat forenzního znalce v zemích EU

Co je to forenzní zkoumání?

Zkoumání předmětu nebo situace vyžadující odborné znalosti v určité konkrétní oblasti, jež provádí forenzní znalec (jinými slovy též forenzní vědec nebo znalec z oboru forenzních věd). V jednotlivých zemích existují různé druhy tohoto zkoumání pod různými názvy.

Nejběžnějšími jsou:

 • analýza otisků prstů
 • analýza DNA
 • analýza listin
 • analýza ručního písma
 • digitální forenzní analýza
 • forenzní medicína
 • forenzní psychiatrie
 • balistika
 • forenzní toxikologie
 • analýza půdy
 • analýza maleb a skla
 • analýza dopravních nehod.

Forenzní znalec nevykládá právo ani nezkoumá, jak se uplatňuje. Ve většině zemí EU se jedná buď o zaměstnance státního ústavu forenzních věd nebo o znalce na volné noze.

Povinnosti a odpovědnost

Vnitrostátní právní předpisy stanoví povinnosti a odpovědnost forenzních znalců a jejich právo provádět forenzní zkoumání. Většina zemí stanoví požadavky (vzdělání, odborná příprava a/nebo certifikace) na uznání forenzního znalce a provádění forenzního zkoumání v konkrétní oblasti.

Výsledky forenzního zkoumání jsou podrobně uvedeny ve forenzním posudku (jinými slovy též znalecký posudek). Forenzní znalec v něm na základě vědecké studie nebo fyzického ohledání předmětu nebo šetření situace uvede odůvodněné odpovědi na otázky, jež klade osoba vedoucí řízení (např. vyšetřovatel nebo státní zástupce) nebo soud.

Forenzní zkoumání lze provádět při trestním, správním nebo občanskoprávním řízení, a to buď v průběhu vyšetřování v přípravném řízení (obvykle na žádost vyšetřovatele nebo státního zástupce) nebo v průběhu soudního vyšetřování (na žádost soudu).

Jak najít forenzního znalce

 • Rakousko
 • Česká republika: Databáze forenzních znalců neexistuje. Znalci obvykle pracují u policie.
 • Řecko: Úřední vnitrostátní rejstřík forenzních znalců neexistuje. Rozhodnutí soudu prvního stupně, které obsahuje seznam všech znalců, je vydáváno jednou ročně. Tento seznam obsahuje osobní údaje, a nelze jej proto zveřejnit či jinak zpřístupnit veřejnosti. Může ho vydat pouze soud v zájmu usnadnění věcí, které projednává.
 • Francie: Vnitrostátní rejstřík forenzních znalců neexistuje. Francouzský nejvyšší soud (Cour de Cassation) zveřejňuje seznamy znalců (zahrnuje všechny soudní znalce, nejen forenzní), kteří jsou zapsáni u jednotlivých odvolacích soudů.
 • Nizozemsko
 • Rumunsko: V současné době elektronický rejstřík forenzních znalců neexistuje. Ministerstvo spravedlnosti však zahájilo projekt jeho vytvoření. Zatím má Ministerstvo spravedlnosti k dispozici seznam ve formátu PDF (dostupný zde).
 • Slovinsko: Existuje rejstřík všech soudních znalců, který zahrnuje rovněž forenzní znalce.
 • LotyšskoEstonskoLitva mají společný rejstřík forenzních znalců, který je dostupný zdarma v angličtině prostřednictvím:

Informace o dalších zemích EU budou doplněny později.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.