Kriminaltekniske eksperter

Information om, hvordan man finder en kriminalteknisk ekspert i EU-landene

Kriminaltekniske undersøgelser – hvad er det?

Undersøgelser af en genstand eller situation, der kræver ekspertise inden for et bestemt fagområde, og som foretages af en kriminalteknisk ekspert (også kendt som en retsteknisk ekspert, kriminal- eller retstekniker, retsmediciner, sagkyndig osv.). Typer og titler kan variere fra land til land.

De mest almindelige typer:

 • undersøgelse af fingeraftryk
 • undersøgelse af DNA
 • undersøgelse af dokumenter
 • undersøgelse af håndskrift
 • digital kriminalteknik
 • retsmedicin
 • retspsykiatri
 • ballistik
 • kriminalteknisk toksikologi
 • jordundersøgelse
 • undersøgelse af maling og glas
 • analyse af trafikulykker.

Kriminaltekniske eksperter fortolker ikke loven og undersøger ikke, hvordan den anvendes. I de fleste EU-lande er de enten ansat af en statslig kriminalteknisk institution eller i den private sektor.

Pligter og ansvar

Der er i de nationale lovgivninger fastlagt regler for kriminaltekniske eksperters pligter og ansvar og deres ret til at foretage kriminaltekniske undersøgelser. De fleste lande har fastsat krav (med hensyn til uddannelse og/eller certificering) vedrørende anerkendelse som kriminalteknisk ekspert og med hensyn til udførelsen af kriminaltekniske undersøgelser på et bestemt område.

Resultaterne af en kriminalteknisk undersøgelse beskrives nærmere i en kriminalteknisk rapport (også kendt som en sagkyndig erklæring). I dette dokument/denne erklæring anvender den kriminaltekniske ekspert resultaterne af en videnskabelig eller fysisk undersøgelse af en genstand eller situation til at give begrundede svar på de spørgsmål, som stilles af den ansvarlige for en given procedure (f.eks. efterforsker eller anklager) eller retten.

Kriminaltekniske undersøgelser kan udføres i forbindelse med strafferetlige, administrative eller civilretlige sager, enten som led i en efterforskning forud for retssagen (normalt efter anmodning fra en efterforsker eller anklager) eller under hovedforhandlingen (på rettens anmodning).

Find en kriminalteknisk ekspert

 • Østrig
 • Tjekkiet: Der findes ingen database over kriminaltekniske eksperter – eksperterne arbejder normalt inden for politiet.
 • Grækenland: Der findes ikke noget officielt nationalt register over kriminaltekniske eksperter. En dom afsagt af Retten i Første Instans, som indeholder en liste over alle eksperter, afsiges én gang om året. Denne liste indeholder personoplysninger, og den kan derfor ikke offentliggøres eller gøres tilgængelig for offentligheden. Den kan kun anvendes af domstolene med henblik på at lette enhver verserende sag.
 • Frankrig: Der findes ikke et nationalt register over kriminaltekniske eksperter. Højesteret i Frankrig (Cour de Cassation) offentliggør en liste over eksperter (der består af alle eksperter inden for retsområdet, ikke kun kriminaltekniske eksperter) registreret ved hver appeldomstol.
 • Nederlandene
 • Rumænien: Der findes for øjeblikket ikke noget rumænsk register over kriminaltekniske eksperter. Justitsministeriet har imidlertid påbegyndt et projekt med henblik på oprettelse af et register. Indtil da kan der findes en liste hos justitsministeriet her.
 • Slovenien: Der findes et register over alle retssagkyndige vidner, som også omfatter nationale kriminaltekniske eksperter.
 • LetlandEstland og Litauen har et fælles register over kriminaltekniske eksperter, som stilles gratis til rådighed på engelsk:

Oplysninger vedrørende andre EU lande følger snarest.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.