Teknisen rikostutkinnan asiantuntijat

Vinkkejä teknisen rikostutkinnan asiantuntijan löytämiseen EU-maissa

Mitä tekninen rikostutkinta on?

Teknisellä rikostutkinnalla tarkoitetaan jonkin esineen tai tapahtumapaikan tutkintaa, joka edellyttää tietyn alan erityisasiantuntemusta ja jonka suorittaa teknisen rikostutkinnan asiantuntija (lisäksi voidaan käyttää nimityksiä rikostekninen asiantuntija tai rikospaikkatutkija). Toimenkuva ja tehtävänimike voivat vaihdella maasta toiseen.

Tekninen rikostutkinta käsittää mm. seuraavat:

 • sormenjälkitutkimukset
 • DNA-tutkimukset
 • asiakirjatutkimukset
 • käsialatutkimukset
 • digitaalisen aineiston tutkimus (digitaalinen forensiikka)
 • oikeuslääketiede
 • oikeuspsykiatria
 • ballistiikka
 • oikeustoksikologia
 • maaperätutkimukset
 • maalien ja lasien tutkimukset
 • liikenneonnettomuuksien analysointi.

Teknisen rikostutkinnan asiantuntijat eivät tulkitse lakia eivätkä tee selvityksiä sen soveltamisesta. Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa he työskentelevät joko valtion rikosteknisen tutkimuslaitoksen palveluksessa tai yksityisesti.

Tehtävät ja vastuualueet

Teknisen rikostutkinnan asiantuntijoiden tehtävät ja vastuualueet vahvistetaan kansallisessa lainsäädännössä, johon myös perustuu heidän oikeutensa suorittaa rikosteknisiä tutkimuksia. Useimmissa maissa on säädetty tutkintotodistuksia koskevat vaatimukset, jotka on täytettävä, jotta voi toimia rikostekniikan asiantuntijana ja suorittaa siihen kuuluvia tutkimuksia.

Teknisen rikostutkinnan tulokset kirjataan rikosteknisen asiantuntijan lausuntoon (käytetään myös nimitystä asiantuntijalausunto). Lausunnossa rikosteknisen tutkinnan asiantuntija antaa esinettä tai tapahtumapaikkaa koskevan fyysisen tai laboratoriotutkimuksen tulosten perusteella vastauksia rikosoikeudellisen menettelyn johtajan (esimerkiksi rikostutkijan tai syyttäjän) tai tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin.

Rikosteknisiä tutkimuksia voidaan tehdä rikosoikeudellisen, hallinnollisen tai yksityisoikeudellisen menettelyn yhteydessä joko osana esitutkintaa (yleensä rikostutkijan tai syyttäjän pyynnöstä) tai tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä (tuomioistuimen pyynnöstä).

Kuinka löydän teknisen rikostutkinnan asiantuntijan

 • Itävalta
 • Tšekki: Ei erillistä tietokantaa rikosteknisistä asiantuntijoista, vaan nämä kuuluvat yleensä poliisivoimiin.
 • Kreikka: Ei virallista kansallista rekisteriä rikosteknisistä asiantuntijoista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antaa vuosittain tuomion, jossa on luettelo kaikista asiantuntijoista. Luettelo sisältää henkilötietoja, minkä vuoksi sitä ei julkaista eikä saateta yleisön saataville. Se on tarkoitettu vain tuomioistuimen käyttöön vireillä olevien oikeusasioiden käsittelyä varten.
 • Ranska: Rikosteknisten asiantuntijoiden tietoja ei ole koottu kansalliseen rekisteriin. Ranskan korkein oikeus (Cour de Cassation) julkaisee luetteloita asiantuntijoista (ei pelkästään rikosteknisistä vaan kaikista oikeusalan asiantuntijoista), jotka toimivat eri muutoksenhakutuomioistuinten yhteydessä.
 • Alankomaat
 • Romania: Ei kansallista sähköistä rekisteriä rikosteknisistä asiantuntijoista. Tällaisen rekisterin perustaminen on kuitenkin vireillä oikeusministeriössä. Toistaiseksi oikeusministeriössä on saatavilla asiantuntijoista koottu pdf-muotoinen luettelo täällä.
 • Slovenia: Kaikkien tuomioistuinten asiantuntijatodistajien, myös kansallisten rikosteknisten asiantuntijoiden, tiedot on koottu rekisteriin.
 • Viro, Latvia ja Liettua ovat koonneet tiedot teknisen rikostutkinnan asiantuntijoista yhteiseen englanninkieliseen rekisteriin, jota voi käyttää maksutta seuraavien käyttöliittymien kautta:

Tiedot muista EU-maista tulevat saataville piakkoin.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.