Forenzički stručnjaci

Informacije o tome kako pronaći forenzičkog stručnjaka u državama EU-a

Forenzička vještačenja – o čemu je riječ?

Vještačenje predmeta ili situacije za koje je potrebna stručnost u određenom specijaliziranom području koje provodi forenzički stručnjak (poznat i kao forenzički znanstvenik ili stručnjak za forenzičku znanost). Vrste i nazivi mogu se razlikovati ovisno o državi.

Najčešće su vrste sljedeće:

 • daktiloskopija
 • vještačenje DNK
 • vještačenje dokumenata
 • vještačenje rukopisa
 • digitalna forenzika
 • sudska medicina
 • sudska psihijatrija
 • balističko vještačenje
 • sudska toksikologija
 • vještačenje tla
 • vještačenje tragova boja i lomova stakla
 • analiza prometnih nezgoda.

Forenzički stručnjaci ne tumače pravo niti ispituju njegovu primjenu. U većini država EU-a zapošljava ih državna institucija za forenzičku znanost ili djeluju samostalno.

Dužnosti i odgovornosti

Nacionalnim su propisima utvrđene dužnosti i odgovornosti forenzičkih stručnjaka, kao i njihovo pravo na provođenje forenzičkih vještačenja. Kako bi netko mogao biti priznat forenzičkim stručnjakom i provoditi forenzička vještačenja u određenom području, mora ispuniti određene uvjete (u pogledu obrazovanja, osposobljavanja i/ili certificiranja), koje utvrđuje većina država.

Rezultati forenzičkog vještačenja navedeni su u izvješću forenzičkog stručnjaka (poznato i pod nazivom stručno mišljenje). U tom dokumentu forenzički stručnjak na temelju rezultata znanstvene studije ili fizičkog pregleda predmeta ili situacije daje obrazložene odgovore na pitanja osobe koja vodi postupak (npr. istražitelja ili tužitelja) ili suda.

Forenzička vještačenja mogu se provoditi u kontekstu kaznenog, upravnog ili građanskog postupka, kao dio predraspravne istrage (obično na zahtjev istražitelja ili tužitelja) ili tijekom sudskog istražnog postupka (na zahtjev suda).

Pronađite forenzičkog stručnjaka

 • Austrija
 • Češka: ne postoji baza forenzičkih stručnjaka – oni obično rade za policiju.
 • Grčka: ne postoji službeni nacionalni registar forenzičkih stručnjaka. Jednom godišnje donosi se odluka prvostupanjskog suda koja sadržava popis svih stručnjaka. Taj popis sadržava osobne podatke i stoga ne može biti objavljen ni stavljen na raspolaganje javnosti. Njime se može koristiti samo Sud kako bi lakše riješio predmete koji se pred njim u tijeku.
 • Francuska: ne postoji nacionalni registar forenzičkih stručnjaka. Francuski Vrhovni sud (Cour de Cassation) objavljuje popise stručnjaka (koji se sastoje od svih sudskih vještaka, ne samo forenzičkih stručnjaka) koji su registrirani pri svakom žalbenom sudu.
 • Nizozemska
 • Rumunjska: trenutačno ne postoji rumunjski elektronički registar forenzičkih stručnjaka. Međutim, Ministarstvo pravosuđa započelo je projekt uspostave registra. Dotad se možete služiti popisom u PDF formatu koji je sastavilo Ministarstvo pravosuđa i koji je dostupan ovdje.
 • Slovenija: postoji registar svih sudskih vještaka, koji uključuje i nacionalne forenzičke stručnjake.
 • LatvijaEstonijaLitva imaju zajednički registar stručnjaka za forenzičku znanost, koji je besplatno dostupan na engleskom jeziku putem sljedećih sučelja:

Informacije o ostalim državama EU-a bit će dostupne uskoro.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.