Igazságügyi szakértők

Tájékoztatás az igazságügyi szakértők kereséséről az uniós tagállamokban

Igazságügyi szakértői vizsgálatok – mik ezek?

Egy adott szakterületen egy tárgy vagy egy helyzet szakértelmet kívánó megvizsgálása, amelyet egy igazságügyi szakértő (vagy más néven törvényszéki vagy kriminalisztikai szakértő) végez. A típusok és megnevezések országonként változhatnak.

A legelterjedtebb típusok:

 • ujjnyomat vizsgálat
 • DNS–vizsgálat
 • okiratvizsgálat
 • kézírás vizsgálat
 • digitális kriminalisztika
 • igazságügyi orvostan
 • igazságügyi pszichiátria
 • ballisztika
 • igazságügyi toxikológia
 • talajvizsgálat
 • festék és üveg vizsgálata
 • közúti balesetek elemzése.

Az igazságügyi szakértők nem értelmezik a jogszabályokat és nem vizsgálják meg azok alkalmazását. A legtöbb uniós tagállamban az igazságügyi szakértők egy állami igazságügyi intézet alkalmazottai vagy egyéni vállalkozók.

Feladatok és kötelezettségek

Az igazságügyi szakértők feladatait és kötelezettségeit, valamint az igazságügyi vizsgálatok lefolytatására irányuló jogait nemzeti jogszabályok állapítják meg. A legtöbb ország követelményeket (oktatás, képzés és/vagy igazolás) ír elő az igazságügyi szakértőként történő elismeréshez és egy adott területen az igazságügyi vizsgálatok lefolytatásához.

Az igazságügyi vizsgálat eredményeit igazságügyi szakértői jelentésben (vagy más néven szakértői véleményben) részletezik. Ebben a dokumentumban az igazságügyi szakértő egy tárgy vagy egy helyzet tudományos megfigyelésének vagy fizikai vizsgálatának eredményei révén ad válaszokat az eljárásért felelős személy (vagyis a nyomozó vagy az ügyész) vagy a bíróság feltett kérdéseire.

Az igazságügyi vizsgálatokat büntető-, közigazgatási vagy polgári peres eljárásban is lehet végezni, akár a nyomozati szakban (általában a nyomozó vagy az ügyész felkérésére), akár a bírósági szakban (a bíróság felkérésére).

Igazságügyi szakértők keresője

 • Ausztria
 • Cseh Köztársaság: Az igazságügyi szakértőknek nincs adatbázisa – a szakértők általában a rendőrség keretében tevékenykednek.
 • Görögország: Az igazságügyi szakértőknek nincs hivatalos nemzeti nyilvántartása. Az Elsőfokú Bíróság évente egyszer bocsátja ki az összes szakértő jegyzékét tartalmazó ítéletét. Ez a jegyzék személyes adatokat tartalmaz, és ezért nem tehető közzé, illetve nem hozható nyilvánosságra. Kizárólag a Bíróság használhatja az előtte függőben lévő egyes ügyek eldöntésének elősegítésére.
 • Franciaország: Az igazságügyi szakértőknek nincs nemzeti nyilvántartása. A francia Legfelsőbb Bíróság (Cour de Cassation) teszi közzé az egyes fellebbviteli bíróságokon nyilvántartásba vett szakértők jegyzékét (az igazságszolgáltatás terén alkalmazott valamennyi szakértőt, nem csak az igazságügyi szakértőket tartalmazza).
 • Hollandia
 • Románia: Jelenleg az igazságügyi szakértőknek nincs nemzeti elektronikus nyilvántartása. Az igazságügyi minisztérium már elindított egy ilyen nyilvántartás létrehozására irányuló projektet. Annak elkészültéig az igazságügyi minisztérium egy PDF formátumú jegyzéket tett közzé itt.
 • Szlovénia: Valamennyi bírósági szakértő tanú nyilvántartásba van véve, amely magában foglalja a nemzeti igazságügyi szakértőket is.
 • LettországÉsztország és Litvánia az igazságügyi szakértők közös nyilvántartásával rendelkezik, amely angol nyelven ingyenesen elérhető a következő interfészeken keresztül:

A más uniós tagállamokra vonatkozó információk is hamarosan felkerülnek.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.