Teismo ekspertai

Informacija apie tai, kaip rasti teismo ekspertą ES šalyse

Kas yra teismo ekspertizė?

Objektų arba situacijų tyrimai, kuriems atlikti reikalingos tam tikros specialios srities eksperto žinios ir kuriuos atlieka teismo ekspertas (dar vadinamas teismo ekspertizės mokslininku arba kriminalistikos ekspertu). Ekspertizės rūšys ir pavadinimai įvairiose šalyse gali skirtis.

Dažniausiai pasitaikančios rūšys:

 • daktiloskopinė ekspertizė
 • DNR ekspertizė
 • dokumentų ekspertizė
 • rašysenos ekspertizė
 • skaitmeninė ekspertizė
 • teismo medicina
 • teismo psichiatrinė ekspertizė
 • balistinė ekspertizė
 • toksikologinė ekspertizė
 • dirvožemio ekspertizė
 • dažų ir stiklo ekspertizė
 • eismo įvykių ekspertizė.

Teismo ekspertai neaiškina teisės ir nenagrinėja, kaip ji taikoma. Daugumoje ES šalių jie dirba valstybinėje teismo ekspertizės įstaigoje arba privačiai.

Pareigos ir atsakomybė

Nacionalinės teisės aktuose nustatytos teismo ekspertų pareigos ir atsakomybės sritys ir jiems suteikta teisė atlikti teismo ekspertizę. Daugumoje šalių nustatyti pripažinimo teismo ekspertu ir teisės atlikti tam tikros srities teismo ekspertizę (pvz., švietimo, mokymo ir (arba) sertifikavimo) reikalavimai.

Teismo ekspertizės rezultatai išsamiai aprašomi teismo ekspertizės ataskaitoje (dar vadinamoje eksperto nuomone). Tame dokumente teismo ekspertas naudoja objekto arba situacijos mokslinio tyrimo arba fizinės apžiūros rezultatus, kad atsakytų į už bylą atsakingo asmens (pvz., tyrėjo ar prokuroras) ar teismo pateiktus klausimus.

Teismo ekspertizė gali būti atliekama per baudžiamąjį, administracinį arba civilinį procesą kaip ikiteisminio tyrimo dalis (paprastai tyrėjo ar prokuroro prašymu) arba teismo tyrimo metu (teismo prašymu).

Rasti teismo ekspertą

 • Austrija
 • Čekija: teismo ekspertų duomenų bazės nėra, t. y. ekspertai paprastai dirba policijoje.
 • Graikija oficialaus nacionalinio teismo ekspertų registro nėra. Kartą per metus priimamas Pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriame pateikiamas visų ekspertų sąrašas. Sąraše pateikiami asmens duomenys, todėl jo negalima skelbti arba pateikti susipažinti visuomenei. Juo gali naudotis tik teismas, kad galėtų lengviau nagrinėti kiekvieną bylą.
 • Prancūzija: nacionalinio teismo ekspertų registro nėra. Prancūzijos aukščiausieji teismai (pranc. Cour de Cassation) skelbia kiekvieno apeliacinio teismo registruotų ne tik teismo, bet ir visų teisės ekspertų sąrašus.
 • Nyderlandai
 • Rumunija: šiuo metu oficialaus elektroninio Rumunijos teismo ekspertų registro nėra. Tačiau Teisingumo ministerija pradėjo projektą, kuriuo siekiama sukurti registrą. Kol toks registras bus sukurtas, Teisingumo ministerijaturi sudariusi PDF formato sąrašą (jį galima rasti čia).
 • Slovėnija: turi visų teismo liudytojų ekspertų registrą, į kurį įtraukti ir nacionaliniai teismo ekspertai.
 • LatvijaEstija ir Lietuva turi bendrą teismo ekspertų registrą – jis nemokamai skelbiamas anglų kalba šiose tinklavietėse:

Informacija apie kitas ES šalis bus pateikta netrukus.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.