Sodni izvedenci

Informacije v zvezi z iskanjem sodnega izvedenca za forenziko v državah EU

Kaj je forenzična preiskava?

Forenzična preiskava je preiskava predmeta ali situacije, ki zahteva strokovno znanje na posebnem specializiranem področju, ki jo opravi sodni izvedenec za forenziko (lahko se imenuje tudi forenzični znanstvenik ali izvedenec forenzične znanosti). Vrste in nazivi preiskav se med državami lahko razlikujejo.

Najpogostejše vrste preiskav:

 • preiskava prstnih odtisov,
 • preiskava DNK,
 • preverjanje dokumentov,
 • preiskava pisave,
 • digitalna forenzika,
 • sodna medicina,
 • forenzična psihiatrija,
 • balistika,
 • forenzična toksikologija,
 • preiskava tal,
 • preiskava barv in stekla,
 • analiza prometnih nesreč.

Sodni izvedenci za forenziko ne razlagajo prava in ne preučujejo, kako se to uporablja. V večini držav EU so zaposleni pri državni instituciji za forenzično znanost ali preiskave opravljajo zasebno.

Dolžnosti in pristojnosti

Nacionalna zakonodaja določa dolžnosti in pristojnosti sodnih izvedencev za forenziko ter opredeljuje njihovo pravico do izvajanja forenzičnih preiskav. Večina držav določa zahteve (o izobrazbi, usposabljanju in/ali certificiranju) za priznanje sodnih izvedencev za forenziko ter za izvajanje forenzičnih preiskav na določenem področju.

Rezultati forenzičnih preiskav so podrobno predstavljeni v forenzičnem izvedenskem mnenju (imenovano tudi izvedensko mnenje). V tem dokumentu sodni izvedenec za forenziko na podlagi rezultatov znanstvene študije ali fizične preiskave predmeta ali situacije predloži obrazložene odgovore na vprašanja, ki jih je zastavil pristojni za postopek (npr. preiskovalec ali tožilec) ali sodišče.

Forenzične preiskave se lahko izvajajo v okviru kazenskih, upravnih ali civilnih postopkov, bodisi v okviru predkazenskega postopka (običajno na zahtevo preiskovalca ali tožilca) ali med sodno preiskavo (na zahtevo sodišča).

Kako najti sodnega izvedenca za forenziko?

 • Avstrija
 • Češka: Ni zbirke podatkov o izvedencih za forenziko – ti so običajno zaposleni pri policiji.
 • Grčija: Ni uradnega nacionalnega registra izvedencev za forenziko. Sodba sodišča prve stopnje, ki vsebuje seznam vseh izvedencev, se izda enkrat na leto. Ta seznam vsebuje osebne podatke, zato ga ni mogoče objaviti ali ga drugače dati na voljo javnosti. Uporablja ga lahko samo sodišče, z namenom olajšati potek vseh tekočih zadev, o katerih odloča.
 • Francija: Nacionalni register izvedencev za forenziko ne obstaja. Francosko vrhovno sodišče (Cour de Cassation) objavlja sezname izvedencev (z vsemi sodnimi izvedenci, ne le izvedenci za forenziko), ki so registrirani pri vsakem pritožbenem sodišču.
 • Nizozemska
 • Romunija: trenutno ni državnega elektronskega registra izvedencev za forenziko. Vendar ga je ministrstvo za pravosodje začelo vzpostavljati. Seznam ministrstva za pravosodje v formatu PDF je na voljo tukaj.
 • Slovenija: Obstaja register vseh sodnih izvedencev, ki vključuje tudi nacionalne izvedence za forenziko.
 • LatvijaEstonija in Litva imajo skupni register sodnih izvedencev za forenzično znanost, ki je brezplačno na voljo v angleškem jeziku na naslednjih vmesnikih:

Podatki za druge države bodo na voljo v kratkem.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.