Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Javne isprave

Uredbom o javnim ispravama (Uredba (EU) 2016/1191), koja je donesena 6. srpnja 2016. i koja se od 16. veljače 2019. primjenjuje u svim državama EU-a, pojednostavnjuje se optjecaj određenih javnih isprava.

Građani koji žive u državi članici EU-a koja nije njihova matična država često trebaju predočiti javne isprave tijelima države EU-a u kojoj žive. To su, na primjer, rodni list potreban radi sklapanja braka ili potvrda o nekažnjavanju potrebna radi zapošljavanja.

Uredbom o javnim ispravama (Uredba (EU) 2016/1191), koja se primjenjuje od 16. veljače 2019., nastoje se smanjiti birokracija i troškovi za građane u slučajevima kada u jednoj državi EU-a trebaju predočiti javne isprave izdane u drugoj državi EU-a.

Prije donošenja te Uredbe javne isprave koje su građani trebali predočiti u drugoj državi EU-a morale su biti ovjerene žigom (takozvanim apostilom) kako bi se smatrale vjerodostojnima. Isto tako, građani su često morali dostaviti ovjerene preslike i ovjerene prijevode svojih javnih isprava.

Navedenom se Uredbom ukida više birokratskih postupaka:

 • javne isprave (npr. rodni list, vjenčani list, javnobilježnički akt, sudska odluka) i njihove ovjerene preslike koje su izdala tijela jedne države EU-a moraju kao vjerodostojne prihvatiti tijela druge države EU-a bez potrebe za njihovim ovjeravanjem (tzv. apostil),
 • Uredbom se ukida obveza istodobnog dostavljanja izvornika javne isprave i njezina ovjerenog preslika. Ako neka od država EU-a dopušta predočavanje ovjerenog preslika javne isprave umjesto njezina izvornika, tijela te države EU-a moraju prihvatiti ovjereni preslik iz države EU-a u kojoj je javna isprava izdana,
 • Uredbom se ukida obveza dostavljanja prijevoda javne isprave. Ako javna isprava nije na jednom od službenih jezika države EU-a koja traži njezino predočavanje, građani od tijela mogu zatražiti višejezični standardni obrazac, dostupan na svim jezicima EU-a. Taj obrazac mogu priložiti svojoj javnoj ispravi kako bi izbjegli zahtjeve za prijevod. Ako građanin predoči javnu ispravu zajedno s višejezičnim standardnim obrascem, tijelo koje prima javnu ispravu može zahtijevati njezin prijevod samo u iznimnim slučajevima. Budući da se svi višejezični standardni obrasci ne izdaju u svim državama EU-a, građani ovdje mogu provjeriti koji se obrasci izdaju u njihovoj državi EU-a,
 • ako tijela države EU-a koja primaju javnu ispravu zahtijevaju ovjereni prijevod javne isprave koju je predočio građanin, moraju prihvatiti ovjereni prijevod načinjen u bilo kojoj od država EU-a.

Uredbom se uvode i zaštitne mjere protiv krivotvorenih javnih isprava: ako tijelo koje prima javnu ispravu opravdano sumnja u njezinu vjerodostojnost, moći će na postojećoj IT platformi, u Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta ili IMI-ju, provjeriti njezinu vjerodostojnost s tijelom u drugoj državi EU-a koje ju je izdalo.

Uredba se odnosi na vjerodostojnost javnih isprava, ali ne i na priznavanje njihovih pravnih učinaka u drugoj državi EU-a. Priznavanje pravnih učinaka javnih isprava i dalje je uređeno nacionalnim zakonodavstvom one države EU-a u kojoj ih građani predoče. Međutim, pri primjeni vlastitog nacionalnog zakonodavstva države EU-a moraju poštovati pravo Europske unije koje se odnosi na slobodno kretanje građana unutar Europske unije, uključujući sudsku praksu Suda Europske unije.

Javne isprave su isprave koje izdaju javna tijela, i to su među ostalim:

 • isprave koje je izdao sud ili službenik suda,
 • upravne isprave,
 • javnobilježnički akti,
 • službene potvrde na privatnim ispravama,
 • diplomatske i konzularne isprave.

Uredbom su obuhvaćene javne isprave koje se odnose na sljedeće:

 • rođenje
 • činjenicu da je osoba živa
 • smrt
 • ime
 • sklapanje braka, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
 • razvod, zakonsku rastavu ili poništenje braka
 • registrirano partnerstvo, uključujući sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
 • razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonsku rastavu ili poništenje registriranog partnerstva
 • roditeljstvo
 • posvojenje
 • prebivalište i/ili boravište
 • državljanstvo
 • nekažnjavanje
 • pravo na glasovanje i kandidiranje na lokalnim izborima i izborima za Europski parlament.

Višejezični standardni obrasci koji služe kao pomagalo pri prevođenju i koji se prilažu javnim ispravama dostupni su za potvrđivanje sljedećih činjenica:

 • rođenja
 • činjenice da je osoba živa
 • smrti
 • sklapanja braka, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
 • registriranog partnerstva, uključujući sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
 • prebivališta i/ili boravišta
 • nekažnjavanja.

Višejezični standardni obrasci

Ovdje možete vidjeti višejezične standardne obrasce koje izdaju tijela u svakoj državi EU-a.

Informacije koje dostavljaju države EU-a (u skladu s člankom 24. Uredbe)

Ovdje možete pronaći informacije o provedbi Uredbe koje su dostavile države EU-a, a posebno:

 • jezike na kojima se može predočiti javna isprava
 • popis javnih isprava kojima se može priložiti višejezični standardni obrazac
 • popis ovlaštenih prevoditelja
 • tijela koja mogu izdavati ovjerene preslike
 • obilježja ovjerenih prijevoda i preslika.

Repozitorij javnih isprava

Ovdje možete vidjeti primjere javnih isprava koje izdaju tijela u svakoj državi EU-a.

Kliknite ovdje PDF (652 KB) en kako biste vidjeli popis središnjih tijela koja su imenovale države članice EU-a i njihove podatke za kontakt. Ako je imenovano više središnjih tijela, na popisu se navodi i koje je od njih nadležno primati obavijesti iz drugih zemalja.

Posljednji put ažurirano: 25/02/2022

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.