Ir-rikonoxximent reċiproku ta' formoli għall-miżuri protettivi


Een in een EU-lidstaat gelaste beschermingsmaatregel in burgerlijke zaken wordt in alle andere EU-lidstaten erkend zonder dat er een bijzondere procedure moet worden gevolgd.


Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

De verordening voorziet in twee standaardformulieren (certificaten), waarvan het model is vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 939/2014 van de Commissie van 2 september 2014 tot vaststelling van de certificaten als bedoeld in de artikelen 5 en 14 van Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken.

Links

Meer informatie over de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen

Informatie over de bevoegde instanties en de voor vertaling aanvaarde talen

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat speciale nationale informatiebladen, waarvan sommige informatie bevatten over de bevoegde autoriteiten waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

Tista’ timla dawn il-formoli onlajn billi tikklikkja fuq waħda minn dawn il-links hawn taħt. Jekk diġà bdejt formola u ssejvjajt abbozz, tista’ ttellagħha  billi tuża’ l-buttuna “Illowdja l-abbozz”.
Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċeduri mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Sa tmiem l-2022, ir-Renju Unit jista’ jkompli jintgħażel fil-formoli (dinamiċi) online għall-iskop ta’ dawk il-proċedimenti u proċeduri. Eċċezzjoni għal din ir-regola huma l-formoli tad-dokumenti Pubbliċi, li fi fihom ir-Renju Unit m’għandux jintgħażel.

 • Ċertifikat maħruġ skont l-Artikolu 5
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Ċertifikat maħruġ skont l-Artikolu 14
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 26/04/2022