EuroPris

Tato stránka obsahuje informace o vězeňských zařízeních a informační přehledy o podmínkách ve věznicích, které vypracovaly orgány členských států, a poskytuje tak odborníkům nezbytné informace pro provádění evropského zatýkacího rozkazu a dalších nástrojů vzájemného uznávání.

Evropská organizace vězeňských a nápravných zařízení (EuroPris)

EuroPris je evropská síťová organizace, která usnadňuje spolupráci, vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů mezi evropskými vězeňskými službami. Organizaci založilo v roce 2011 osmnáct evropských vězeňských služeb jakožto organizaci odborníků a pro odborníky. V roce 2018 tato organizace zastupovala 31 evropských vězeňských služeb, přičemž 26 těchto služeb se nachází v zemích EU. Členem organizace EuroPris se mohou stát vězeňské služby ze všech států Rady Evropy.

Organizace se zasazuje o to, aby se ve vězeňských zařízeních postupovalo profesionálně, přičemž cílem je zlepšit veřejný pořádek a bezpečnost prostřednictvím dokonalejších norem a postupů věznění v Evropě, prostřednictvím snížení recidivismu a větší profesionalitou v oblasti nápravných zařízení.

Organizace EuroPris usiluje o dosažení těchto cílů tím, že pořádá akce, jež umožňují smysluplné sdílení poznatků a zkušeností a mezi něž patří setkání odborníků, praktické semináře a konference.

EuroPris spolupracuje s širokou škálou evropských organizací působících v oblasti trestního soudnictví, mezi něž patří Evropská asociace vězeňského vzdělávání (European Prison Education Association)evropské akademie pro vzdělávání vězeňského personálu (European Penitentiary Training Academies)Evropská organizace pro probaci (Confederation of European Probation)Evropské fórum pro restorativní justici (European Forum of Restorative Justice)Children of Prisoners Europe atd.

Organizace EuroPris má status pozorovatele na zasedáních Rady pro penologickou spolupráci (Council for Penological Cooperation) v rámci Rady Evropy.

Další informace o předchozích a současných akcích, materiálech a prezentacích naleznete na internetových stránkách EuroPris, na nichž také můžete požádat o pravidelné zasílání dvouměsíčního informačního bulletinu.

Nástroje EuroPris

EPIS

Evropský vězeňský informační systém (European Prison Information System – EPIS) byl zřízen v roce 2014 organizací EuroPris s cílem posílit transparentnost, vytváření sítí a výměnu osvědčených postupů mezi evropskými vězeňskými správami.

EPIS je navržen jako jednotné kontaktní místo, kde lze získat údaje související s věznicemi a nápravnými zařízeními v celé Evropě, jakož i odpovědi na často kladené otázky týkající se například počtu a typu věznic a vězeňské populace v dané zemi EU. V nedávné době se Rada EU rozhodla používat EPIS jako výhradní nástroj pro shromažďování informací o evropských vězeňských zařízeních.

EPIS v současné době obsahuje údaje evropských vězeňských služeb a více než 550 vězeňských zařízení v celé Evropě.

KMS

Systém řízení znalostí (Knowledge Management System – KMS) je službou „odpovědi na otázky“ mezi vězeňskými správami. V současnosti obsahuje více než 1 000 odpovědí na více než stovku témat týkajících se řízení a správy věznic.

Díky systému KMS může EuroPris shromažďovat odpovědi na politické a provozní otázky z evropských jurisdikcí a zpřístupnit je na internetových stránkách pro budoucí použití.

Informace o podmínkách ve věznicích v zemích EU

EuroPris vytvořil zdroj v podobě informačních přehledů o podmínkách ve věznicích. Vězni, personál a příslušné orgány tak získají přístup k informacím o věznicích ve vykonávající zemi, což podpoří předávání vězňů na základě informovaného souhlasu.

Prostřednictvím odborné skupiny EuroPris byly země EU vyzvány, aby poskytly informace o podmínkách ve věznicích, jakož i přehled o tématech, jako jsou rodinné návštěvy a podmínky pro předčasné propuštění.

Rámcové rozhodnutí EU 2008/909/SVV

Odborná skupina EuroPris pro rámcové rozhodnutí č. 909

Odborná skupina EuroPris pro předávání vězňů byla zřízena v roce 2012 s cílem pomoci členům organizace při provádění rámcového rozhodnutí EU 2008/909/SVV. Na každoročních schůzkách této skupiny dochází k výměně poznatků a informací týkajících se předávání.

Další informace o členech odborné skupiny, zprávy z jednání a veškeré dokumenty vypracované touto skupinou lze nalézt zde.

Informační dokument týkající se rámcového rozhodnutí č. 909 (2017)

Tento informační dokument byl vypracován ve spolupráci s odbornou skupinou EuroPris pro rámcové rozhodnutí č. 909. Je určen příslušným orgánům, kterým má pomoci při předávání odsouzených vězňů.

Informační dokument zahrnuje praktická doporučení, osvědčené postupy a zdroje, které byly vypracovány za účelem pomoci při předávání odsouzených vězňů.

Formulář pro předávání vězňů

Odborná skupina EuroPris rovněž vyvinula informační formulář pro předávání vězňů, jenž je kontrolním seznamem, který vězně doprovází do jiné země EU. Tento dokument vydaný vysílajícím státem obsahuje základní osobní údaje, jakož i údaje o odsouzení, dále zdravotní údaje a údaje o rizicích a předání. Uvedený formulář (a případné přílohy) je vykonávajícímu státu doručen během předání vězně.

Poslední aktualizace: 30/04/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.