EuroPris

Ova stranica sadržava informacije o penalnim ustanovama i informativne članke o zatvorskim uvjetima koje su sastavila tijela država članica namijenjene stručnjacima kojima su potrebne informacije za provedbu europskog uhidbenog naloga i drugih instrumenata za uzajamno priznavanje.

Europska organizacija za zatvorske i penalne sustave (EuroPris)

EuroPris je europska mreža organizacija koja omogućuje suradnju, uzajamno učenje i razmjenu dobre prakse između europskih zatvorskih sustava. Organizaciju je 2011. osnovalo 18 europskih zatvorskih uprava kao organizaciju za međusobnu potporu. U EuroPrisu 2018. sudjeluje 31 europski zatvorski sustav, od čega njih 26 iz država članica EU-a. Zatvorski sustavi iz svih država Vijeća Europe mogu biti članovi EuroPrisa.

Svrha je EuroPrisa promicati stručne penalne prakse kako bi se poboljšala javna sigurnost uvođenjem boljih standarda i prakse pritvora u Europi, smanjenjem recidivizma i poboljšanjem profesionalnosti u penalnim sustavima.

EuroPris radi na ostvarivanju tih ciljeva organiziranjem događanja za smislenu razmjenu informacija, kao što su stručni sastanci, radionice i konferencije.

EuroPris surađuje s brojnim europskim organizacijama u području kaznenog pravosuđa kao što su Europsko udruženje za zatvorsko obrazovanjeEuropsko udruženje centara za izobrazbu službenika zatvorskih sustavaKonfederacija europskih probacijskih službiEuropski forum za restorativnu pravduDjeca zatvorenika Europe i mnoge druge.

EuroPris ima status promatrača u Vijeću penološke suradnje Vijeća Europe.

Za više informacija o prošlim i budućim događanjima, materijale i prezentacije posjetite internetske stranice EuroPrisa, na kojima se možete i pretplatiti na dvomjesečni bilten.

Alati EuroPrisa

EPIS

EuroPris je 2014. uspostavio Europski informacijski sustav o zatvorima (EPIS) kako bi se poboljšale transparentnost, umreženost i razmjena najboljih praksi među europskim zatvorskim upravama.

EPIS je osmišljen kao jedinstvena kontaktna točka za podatke koji se odnose na zatvore i kaznionice diljem Europe, koja će pružati odgovore na najčešća pitanja, npr. koliko je zatvora u nekoj zemlji EU-a te kakve vrste zatvora i zatvorske populacije postoje. Vijeće EU-a nedavno je odlučilo upotrebljavati EPIS kao jedini alat za prikupljanje informacija o europskim zatvorskim ustanovama.

EPIS trenutačno sadržava podatke europskih zatvorskih uprava i više od 550 zatvorskih ustanova diljem Europe.

KMS

Sustav upravljanja znanjem (KMS) je usluga pitanja i odgovora zatvorskih uprava, koja trenutačno sadržava više od 1000 odgovora podijeljenih u više od stotinu tema povezanih s upravljanjem zatvorima.

Zahvaljujući KMS-u EuroPris prikuplja odgovore na politička i operativna pitanja iz europskih jurisdikcija i stavlja ih na raspolaganje na internetskoj stranici za buduće potrebe.

Informacije o zatvorskim uvjetima u državama članicama

Kako bi zatvorenicima, zatvorskom osoblju i nadležnim tijelima omogućio da pristupe informacijama o zatvorima u zemlji izvršenja i podržao informirani pristanak za premještanje, EuroPris je izradio informativne članke o zatvorskim uvjetima.

Stručna skupina EuroPrisa zamolila je države članice da daju informacije o zatvorskim uvjetima i nizu tema kao što su obiteljski posjeti i uređenje prijevremenog puštanja na slobodu.

Okvirna odluka EU-a 2008/909/PUP

Stručna skupina EuroPrisa za Okvirnu odluku 909

Stručna skupina EuroPrisa za premještaj zatvorenika uspostavljena je 2012. kako bi pomogla članovima pri provođenju Okvirne odluke EU-a 2008/909/PUP. Skupina se sastaje svake godine kako bi razmijenila saznanja i informacije o premještajima.

Informacije o članovima stručne skupine, izvješća sa sastanaka i svi dokumenti koje je skupina izradila dostupni su ovdje.

Priručnik za Okvirnu odluku 909 (2017.)

Priručnik je izrađen u suradnji sa stručnom skupinom EuroPrisa za Okvirnu odluku 909. Namijenjen je nadležnim tijelima kao pomoć pri premještanju osuđenih zatvorenika.

Priručnik objedinjuje praktične savjete, najbolje prakse i alate razvijene za pomoć pri premještanju osuđenih zatvorenika.

Obrazac o premještanju zatvorenika

Stručna skupina EuroPrisa izradila je i Obrazac o premještanju zatvorenika, kontrolni popis za praćenje zatvorenika pri premještanju iz jedne jurisdikcije u drugu. Dokument koji izdaje zemlja pošiljateljica sadržava osnovne osobne podatke, podatke o presudi i medicinske pojedinosti, opasnosti i pojedinosti o premještanju. Obrazac (s mogućim privicima) putuje sa zatvorenikom u državu izvršenja.

Posljednji put ažurirano: 30/04/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.