EuroPris

Ez az oldal a büntetés-végrehajtási intézetekről szóló információkat, és a tagállami hatóságok által a börtönkörülményekről készített tájékoztatókat tartalmaz, amelyek az európai elfogatóparancs és a kölcsönös elismerés egyéb eszközei végrehajtásához szükséges információkat biztosítanak a szakemberek számára.

Börtön- és Büntetés-végrehajtási Szolgálatok Európai Szervezete (EuroPris)

Az EuroPris olyan európai hálózati szervezet, amely elősegíti az együttműködést, a kölcsönös tanulást és az európai börtönszolgálatok bevált gyakorlatainak cseréjét. A szervezetet 2011-ben hozta létre 18 európai büntetés-végrehajtási szolgálat gyakorlati szakemberek részvételével és számára. 2018-ban a szervezet már 31 európai büntetés-végrehajtási szolgálatot képviselt, köztük 26 uniós tagállam ilyen szolgálatait. Az Európa Tanács valamennyi tagállamának büntetés-végrehajtási szolgálata az EuroPris tagjává válhat.

A szervezet célja a büntetés-végrehajtási gyakorlat támogatása és a közbiztonság és -védelem javítása az európai fogvatartási normák és gyakorlat javítása, a bűnismétlés csökkentése és a büntetés-végrehajtás szakmaiságának fokozása révén.

Az EuroPris e célkitűzések megvalósítása érdekében olyan eseményeket – például szakértői találkozókat, munkaértekezleteket és konferenciákat – szervez, amelyek lehetővé teszik a valódi tapasztalatcserét.

Az EuroPris együttműködik számos, a büntető igazságszolgáltatás területén aktív európai szervezettel. Ilyenek többek között:  az Európai Börtönoktatási Egyesület,  az Európai Büntetés-végrehajtási Oktatási Intézmények Hálózata,  a Pártfogó Felügyelői Szolgálatok Európai Szövetsége,  a Helyreállító Igazságszolgáltatás Európai Fóruma,  a Szabadságvesztés büntetést töltők gyermekeinek európai hálózata, és mások.

Az EuroPris megfigyelői státusszal rendelkezik  az Európai Börtönügyi Együttműködési Tanácsban, amely az Európa Tanács szerve.

A korábbi és aktuális eseményekkel kapcsolatos további információkért, anyagokért és prezentációkért látogasson el az EuroPris honlapjára, ahol a kéthavonta megjelenő hírlevélre is feliratkozhat.

EuroPris-eszközök

Európai börtöninformációs rendszer

Az európai börtöninformációs rendszert (EPIS) az EuroPris hozta létre 2014-ben. Célja az átláthatóság, a kapcsolatépítés és a bevált gyakorlatok cseréjének támogatása az európai büntetés-végrehajtási szervek között.

Az EPIS célja, hogy egyedüli kapcsolattartó pontként működjön az európai börtönökre és büntetés-végrehajtási intézetekre vonatkozó adatok tekintetében, és választ adjon olyan gyakori kérdésekre, mint például hogy milyen típusú börtönök és hány fogvatartott van egy adott uniós országban. Az Európai Unió Tanácsa nemrégiben úgy döntött, hogy az EPIS-t fogja használni az európai büntetés-végrehajtási intézetekkel kapcsolatos információk összegyűjtésének kizárólagos eszközéül.

Jelenleg az EPIS tartalmazza az európai büntetés-végrehajtási szolgálatokra vonatkozó adatokat, és több mint 550 európai büntetés-végrehajtási intézet adatait.

Tudásmenedzsment-rendszer

A Tudásmenedzsment-rendszer a büntetés-végrehajtási szervek közötti, kérdéseket és válaszokat tartalmazó szolgáltatás, amely jelenleg több mint 1000 választ tartalmaz a börtönök irányításával kapcsolatos több mint száz témában.

A Tudásmenedzsment-rendszer jóvoltából az EuroPris összegyűjtheti az európai joghatóságok által a szakpolitikai és operatív kérdésekre adott válaszokat, és jövőbeni használat céljából elérhetővé teszi őket a honlapon.

Tájékoztatás a börtönkörülményekről az uniós tagállamokban

Annak érdekében, hogy a fogvatartottak, a személyzet és az illetékes hatóságok hozzáférjenek a végrehajtó ország börtöneire vonatkozó információkhoz, valamint a fogvatartott átadásához történő, tájékoztatáson alapuló hozzájárulás támogatása céljából az EuroPris tájékoztatókat készített a börtönkörülményekre vonatkozóan.

Az EuroPris-szakértői csoport felkérte a tagállamokat, hogy adjanak tájékoztatást a börtönkörülményekről és áttekintést olyan témákról, mint a családtagok látogatása vagy a feltételes szabadságra bocsátás szabályozása.

2008/909/IB uniós kerethatározat

A 2008/909 kerethatározattal foglalkozó EuroPris-szakértői csoport

A fogvatartottak átadásával foglalkozó EuroPris szakértői csoportot 2012-ben hozták létre annak érdekében, hogy segítse a tagokat a 2008/909/IB uniós kerethatározat végrehajtásában. A csoport azóta évente ülésezik az átadásokkal kapcsolatos ismeretek és információk megosztása céljából.

A szakértői csoport tagjairól, az ülésekről készült jegyzőkönyvekről és a csoport által kidolgozott valamennyi dokumentumról további információk itt találhatók.

A 2008/909 kerethatározatról szóló útmutató (2017)

Az útmutatót a 2008/909 kerethatározattal foglalkozó EuroPris-szakértői csoporttal közösen dolgozták ki azzal a céllal, hogy segítse az illetékes hatóságokat az elítéltek átadása terén.

Az útmutató gyakorlati ajánlásokat, bevált gyakorlatokat és az elítéltek átadása terén történő segítségnyújtás céljából kidolgozott erőforrásokat tartalmaz.

A fogvatartottak átadására vonatkozó információs formanyomtatvány

Az EuroPris szakértői csoport ezen kívül összeállított egy, a fogvatartottak átadására vonatkozó információs formanyomtatványt, amely a fogvatartottak másik uniós országba történő átadását kísérő ellenőrző lista. A dokumentumot – amely az elítélt személyére, a büntetésre, az elítélt egészségi állapotára, valamint az átadással kapcsolatos kockázatokra és körülményekre vonatkozó alapvető információkat tartalmaz – az átadó ország bocsátja ki. A formanyomtatvány (az esetleges mellékletekkel együtt) a fogvatartottal egyidejűleg érkezik a végrehajtó tagállamba.

Utolsó frissítés: 30/04/2019

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.