EuroPris

Ta stran vsebuje informacije o zavodih za prestajanje kazni zapora in informativne preglede o razmerah v zaporih, ki so jih pripravili organi držav članic, da strokovnjakom zagotovijo informacije, ki so potrebne za izvajanje evropskega naloga za prijetje in drugih instrumentov vzajemnega priznavanja.

Evropska organizacija za zaporne in prevzgojne zavode (EuroPris)

EuroPris je evropska mrežna organizacija, ki spodbuja sodelovanje, vzajemno učenje in izmenjavo dobrih praks med evropskimi službami za zapore. Ustanovljena je bila leta 2011 s strani 18 evropskih služb za zapore kot organizacija strokovnjakov iz prakse in za njih. Leta 2018 je v organizacijo vključenih 31 evropskih služb za zapore, od katerih jih je 26 iz držav EU. Članice organizacije EuroPris lahko postanejo službe za zapore iz vseh držav Sveta Evrope.

Organizacija se zavzema za spodbujanje strokovnega ravnanja v zaporih, da bi se izboljšali javna varnost in zaščita z boljšimi standardi in praksami za pridržanje v Evropi, z zmanjšanjem ponavljanja kaznivih dejanj in večjo strokovnostjo na področju prestajanja kazni.

EuroPris te cilje dosega z organizacijo dogodkov, ki omogočajo smiselno izmenjavo, kot so strokovna srečanja, delavnice in konference.

EuroPris sodeluje s številnimi evropskimi organizacijami, dejavnimi na področju kazenskega pravosodja, kot so Evropsko združenje za izobraževanje v zaporih, evropske akademije za usposabljanje v zaporih, Evropska konfederacija za pogojne obsodbe, Evropski forum za restorativno pravičnost in Children of Prisoners Europe.

EuroPris ima status opazovalke v Svetu za penološko sodelovanje Sveta Evrope.

Dodatne informacije o preteklih in aktualnih dogodkih ter gradiva in predstavitve so na voljo na spletišču EuroPris, kjer se lahko tudi naročite na dvomesečni bilten.

Orodja EuroPris

EPIS

Organizacija EuroPris je leta 2014 vzpostavila evropski informacijski sistem za zapore (European Prison Information System – EPIS, da bi povečala preglednost, mreženje in izmenjavo dobrih praks med evropskimi upravami zaporov.

EPIS naj bi bil sistem „vse na enem mestu“ za podatke v zvezi z zapori po vsej Evropi ter za zagotavljanje odgovorov na pogosta vprašanja, npr. koliko je zaporov, katere vrste zaporov obstajajo in kakšna je njihova populacija v posamezni državi EU. Svet EU je pred kratkim sprejel odločitev o uporabi EPIS kot izključnega orodja za združevanje informacij o evropskih zavodih za prestajanje kazni zapora.

EPIS trenutno vsebuje podatke evropskih služb za zapore in več kot 550 zavodov za prestajanje kazni zapora v Evropi.

KMS

Sistem za upravljanje znanja (Knowledge Management System – KMS) je storitev vprašanj in odgovorov za uprave zaporov, ki trenutno vsebuje več kot 1 000 odgovorov na več kot 100 tem v zvezi z upravljanjem zaporov.

Zahvaljujoč KMS lahko EuroPris zbere odgovore na vprašanja o politiki in operativna vprašanja iz evropskih jurisdikcij ter jih objavi na svojem spletišču za poznejšo uporabo.

Informacije o razmerah v zaporih v državah EU

Da bi se obsojencem, osebju in pristojnim organom omogočil dostop do informacij o zaporih v državi izvrševanja kazni in informirana privolitev za premestitev, je organizacija EuroPris pripravila informativne preglede o razmerah v zaporih.

Strokovna skupina organizacije EuroPris je države EU pozvala, naj zagotovijo informacije o razmerah v zaporih in pregled tem, kot so obiski družinskih članov in ureditve za predčasni odpust.

Okvirni sklep Sveta 2008/909/PNZ

Strokovna skupina organizacije EuroPris za Okvirni sklep 909

Leta 2012 je bila ustanovljena strokovna skupina organizacije EuroPris za premestitev obsojencev, da bi članom pomagala pri izvajanju Okvirnega sklepa 2008/909/PNZ. Skupina se sestaja vsako leto z namenom izmenjave znanja in informacij v zvezi s premestitvami.

Več informacij o članih strokovne skupine, poročila s sestankov in vsi dokumenti, ki jih je pripravila skupina, so na voljo tukaj.

Priročnik za Okvirni sklep 909 (2017)

Priročnik je bil pripravljen v sodelovanju s strokovno skupino organizacije EuroPris za Okvirni sklep 909. Pristojnim organom naj bi pomagal pri izvajanju premestitev obsojencev.

V priročniku so združena praktična priporočila, dobre prakse in orodja, razvita za pomoč pri premestitvi obsojencev.

Obrazec z informacijami o premestitvi obsojenca

Strokovna skupina organizacije EuroPris je pripravila tudi obrazec z informacijami o premestitvi obsojenca, ki je kontrolni seznam za premestitev obsojenca v drugo državo EU. Dokument izda država, ki pošilja obsojenca, vsebuje pa osnovne osebne podatke, podatke o kazni in zdravstvene podatke ter podatke o tveganjih in podrobnostih premestitve. Obrazec (vključno z neobveznimi prilogami) potuje z obsojencem v državo, kjer bo izvršena kazen.

Zadnja posodobitev: 30/04/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.