Majetkové poměry v manželství

Vnitrostátní informace týkající se nařízení 2016/1103

V červnu 2016 přijala Evropská unie nařízení týkající se majetkových poměrů v mezinárodních manželstvích, jehož cílem je pomoci párům s každodenní správou majetku a s jeho rozdělením v případě rozvodu nebo úmrtí jednoho z manželů. Nařízení v rámci posílené spolupráce přijalo 18 zemí EU: Švédsko, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko, Španělsko, Francie, Portugalsko, Itálie, Malta, Lucembursko, Německo, Česká republika, Nizozemsko, Rakousko, Bulharsko, Finsko a Kypr. Ostatní země EU se k nařízení mohou kdykoli připojit (v daném případě bude muset země přijmout i nařízení o majetkových důsledcích registrovaného partnerství).

Nařízení poskytuje mezinárodním manželstvím právní jistotu a snižuje náklady právních řízení, protože páry budou vědět, v jaké zemi EU by se při řešení svých majetkových záležitostí měly obrátit na soud a které vnitrostátní právo by se mělo uplatnit. Rovněž usnadňuje uznávání a výkon rozhodnutí v majetkových záležitostech vydaných v jiné zemi EU. Vzhledem k tomu, že majetek páru musí být v případě rozvodu nebo úmrtí rozdělen, usnadňuje nařízení též uplatňování pravidel EU pro přeshraniční rozvody a dědická řízení. Nařízení je použitelné ode dne 29. ledna 2019.

Poslední aktualizace: 11/05/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.