Abieluvararežiime käsitlevad asjad

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Piirkonnakohus Tööpiirkond

Nacka piirkonnakohus (Nacka tingsrätt)        Stockholmi lään (Stockholms län)

Uppsala piirkonnakohus                                 Uppsala lään

Eskilstuna piirkonnakohus                              Södermanlandi lään

Linköpingi piirkonnakohus                            Östergötlandi lään

Jönköpingi piirkonnakohus                            Jönköpingi lään

Växjö piirkonnakohus                                    Kronobergi lään

Kalmari piirkonnakohus                                 Kalmari lään

Gotlandi piirkonnakohus                                Gotlandi lään

Blekinge piirkonnakohus                                Blekinge lään

Kristianstadi piirkonnakohus                          Järgmised vallad (kommuner): Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga ja Östra Göinge

Malmö piirkonnakohus                                   Järgmised vallad: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge ja Ystad

Halmstadi piirkonnakohus                              Hallandi lään

Göteborgi piirkonnakohus                              Järgmised vallad: Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla ja Öckerö

Vänersborgi piirkonnakohus                          Järgmised vallad: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg ja Åmål

Skaraborgi piirkonnakohus                             Järgmised vallad: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda ja Vara

Värmlandi piirkonnakohus                             Värmlandi lään

Örebro piirkonnakohus                                   Örebro lään

Västmanlandi piirkonnakohus                        Västmanlandi lään

Falu piirkonnakohus                                       Dalarna lään

Gävle piirkonnakohus                                     Gävleborgi lään

Ångermanlandi piirkonnakohus                     Västernorrlandi lään

Östersundi piirkonnakohus                             Jämtlandi lään

Umeå piirkonnakohus                                     Västerbotteni lään

Luleå piirkonnakohus                                     Norrbotteni lään

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Kaebus (överklagande) apellatsioonikohtusse (hövrätt) või ülemkohtusse (Högsta domstolen). Kaebus tuleb esitada lahendi teinud kohtusse. Kaebus võetakse menetlusse üksnes siis, kui apellatsioonikohus või ülemkohus annab kaebusele menetlusloa (prövningstillstånd).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Testamenditäitja (bodelningsförrättare)

Pärandi hooldaja (boutredningsman)

Maksekäskude või abiga seotud lihtmenetlustes Rootsi täitevamet (Kronofogdemyndigheten)

Viimati uuendatud: 30/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.