Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Hakemus jossakin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun tuomioistuimen päätöksen tai muun asiakirjan julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi on toimitettava maakuntatuomioistuimelle (okrazhen sad) (siviiliprosessilain 623 §:n 1 momentti).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Määräyksestä voi valittaa Sofian muutoksenhakutuomioistuimeen (Sofiyskia apelativen sad), jonka päätökseen voi puolestaan hakea muutosta korkeimmasta kassaatiotuomioistuimesta (Varhovnia kasatsionen sad) (siviiliprosessilain 623 §:n 6 momentti).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 26/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.