Aviovarallisuussuhteita koskevat asiat

Asetusta 2016/1103 koskevat kansalliset tiedot

Euroopan unionissa hyväksyttiin kesäkuussa 2016 aviovarallisuussuhteita koskeva asetus, jonka tarkoituksena on helpottaa kansainvälisten parien omaisuuden hoitamista ja sen jakamista avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Asetus hyväksyttiin tiiviimmän yhteistyön menettelyllä, johon osallistui 18 EU-maata: Ruotsi, Belgia, Kreikka, Kroatia, Slovenia, Espanja, Ranska, Portugali, Italia, Malta, Luxemburg, Saksa, Tšekki, Alankomaat, Itävalta, Bulgaria, Suomi ja Kypros. Muut EU-maat voivat liittyä asetukseen milloin tahansa (niiden on samalla liityttävä myös rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevaan asetukseen).

Asetus tarjoaa kansainvälisille aviopareille oikeusvarmuutta ja vähentää oikeudenkäyntimenettelyjen kustannuksia, sillä sen ansiosta parit tietävät, minkä maan tuomioistuimissa ja minkä kansallisen lainsäädännön mukaisesti heidän omaisuuttaan koskevat asiat on käsiteltävä. Asetus helpottaa myös toisessa EU-maassa annettujen varallisuussuhteita koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa. Koska avioparien omaisuus on jaettava avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen, asetus helpottaa myös rajat ylittäviin avioeroihin ja perimyksiin liittyvien EU-sääntöjen soveltamista. Asetusta sovelletaan 29. tammikuuta 2019 alkaen.

Päivitetty viimeksi: 11/05/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.