Stvari bračnoimovinskih režima

Informacije na nacionalnoj razini u vezi s Uredbom 2016/1103

U lipnju 2016. Europska unija donijela je Uredbu o bračnoimovinskim režimima u međunarodnim brakovima, čiji je cilj pomoći bračnim drugovima u svakodnevnom upravljanju imovinom i njezinoj podjeli u slučaju razvoda ili smrti jednog od bračnih drugova. Uredbu je u okviru postupka pojačane suradnje donijelo 18 država članica: Švedska, Belgija, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Španjolska, Francuska, Portugal, Italija, Malta, Luksemburg, Njemačka, Češka, Nizozemska, Austrija, Bugarska, Finska i Cipar. Druge države članice EU-a mogu pristupiti Uredbi u bilo koje vrijeme (u tom slučaju dotična će država članica morati pristupiti i Uredbi o imovinskim posljedicama registriranih partnerstava).

Uredbom se osigurava pravna sigurnost međunarodnih brakova i smanjuju troškovi pravnih postupaka jer bračni drugovi nedvojbeno znaju u kojoj su zemlji EU-a sudovi nadležni za pitanja povezana s njihovom imovinom i čije se nacionalno pravo primjenjuje na rješavanje tih pitanja. Uredbom se olakšava i priznavanje i provođenje u državi članici odluka o imovinskim pitanjima donesenih u drugoj državi članici. Kako se imovina para mora podijeliti u slučaju razvoda ili smrti, Uredbom se olakšava i primjena pravila EU-a u prekograničnim slučajevima razvoda i nasljeđivanja. Uredba se primjenjuje od 29. siječnja 2019.

Posljednji put ažurirano: 11/05/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.