Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
  Swipe to change

  Stvari bračnoimovinskih režima

  Austrija

  Sadržaj omogućio
  Austrija

  PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

  Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

  Austrija

  Obiteljsko pravo – Stvari bračnoimovinskih režima


  *obvezan unos

  Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

  Sudovi nadležni za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe su ovršni sudovi (Exekutionsgericht) ili okružni sudovi (Bezirksgericht) u mjestu boravišta tuženika.

  Sud nadležan za odlučivanje o žalbama protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti je viši regionalni sud (Landesgericht); međutim, žalba se podnosi prvostupanjskom sudu koji je donio odluku.

  Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

  Žalbe zbog pogrešne primjene materijalnog prava (Revisionsrekurs) podnose se Vrhovnom sudu (Oberster Gerichtshof) putem prvostupanjskog suda.

  Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

  U Austriji ne postoji ni jedno drugo tijelo ni pravna struka s nadležnošću u stvarima bračnoimovinskih režima u smislu članka 3. stavka 2.

  Posljednji put ažurirano: 24/04/2023

  Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.