Stvari bračnoimovinskih režima

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Obiteljsko pravo – Stvari bračnoimovinskih režima


*obvezan unos

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Zahtjev za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1.: sudac okružnog suda koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu (voorzieningenrechter).

Žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.: okružni sud na kojem je sudac nadležan za zahtjeve za privremenu pravnu zaštitu donio odluku o zahtjevu za priznavanje i proglašenje izvršivosti.

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Žalbe u kasacijskom postupku koje se podnose Vrhovnom sudu.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo u Nizozemskoj.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.