Stvari bračnoimovinskih režima

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti nadležan je prvostupanjski sud (Juzgado de Primera Instancia) u mjestu domicila stranke protiv koje se traži priznavanje ili izvršenje ili u mjestu izvršenja.

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Podnošenje žalbe protiv odluke. Za odlučivanje o žalbama nadležan je pokrajinski sud (Audiencia Provincial).

Odluke koje pokrajinski sud donese u žalbenom postupku mogu se osporiti podnošenjem izvanredne žalbe zbog povrede postupka (recurso extraordinario por infracción procesal) ili žalbe u kasacijskom postupku (recurso de casación).

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

U Španjolskoj ne postoje tijela s karakteristikama i ovlastima iz članka 3. stavka 2. koja su obuhvaćena Uredbom.

Područjem primjene [1] Uredbe (EU) br. 650/2012, kako je Španjolska objavila u skladu s člankom 79., obuhvaćeni su samo javni bilježnici – vidjeti u nastavku.


[1] (članak 79. Uredbe (EU) br. 650/2012)

Javni bilježnici, u pogledu proglašavanja zakonskih nasljednika; postupaka povezanih s podnošenjem, provjerom, otvaranjem i ovjeravanjem zapečaćenih, vlastoručnih i posebnih oporuka te izrade upisnika.

Članci 55. i 56., od 57. do 65., 67. i 68. Zakona o javnim bilježnicima (Ley del Notariado), kako su sročeni u Jedanaestoj konačnoj odredbi Zakona 15/2015 od 2. srpnja 2015. o izvanparničnim postupcima (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.