Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikkben hivatkozott kérelmeket a bíróság (tribunal judiciaire) hivatalvezetőjéhez (greffier en chef) kell benyújtani (a polgári perrendtartás (Code de procédure civile) 509-1. és 509-2. cikke), ha azok bírósági határozathoz vagy bíróság előtt kötött egyezséghez kapcsolódnak, illetve a közjegyzői kamara (chambre des notaires) elnökéhez – távollétében vagy akadályoztatása esetén helyetteséhez – (a polgári perrendtartás 509-3. cikke), amennyiben közokirathoz kapcsolódnak.

A 49. cikk (2) bekezdése szerinti jogorvoslati kérelmeket a bíróság elnökéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509-9. cikke).

Amennyiben ezek bírósági határozatra vagy bírósági egyezségre vonatkoznak:

* A francia bíróság határozatának annak külföldi elismerése és végrehajtása céljából történő végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló kérelmeket a határozatot kibocsátó vagy a megállapodást jóváhagyó bíróság hivatalvezetőjéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509-1. cikke).

* A külföldi végrehajtható okiratok Franciaország területén történő végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló kérelmeket a bíróság hivatalvezetőjéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509-2. cikke).

Amennyiben a kérelem egy közokiratra vonatkozik:

* A hitelesített francia közjegyzői okiratok elismerése és külföldi végrehajtása céljából történő tanúsítására irányuló kérelmet ahhoz a közjegyzőhöz vagy a közjegyzői irodát ellenőrző jogi személyhez kell benyújtani, amely a kapott dokumentum eredeti példányát őrzi (a polgári perrendtartás 509. cikkének (3) bekezdése).

* A külföldi hiteles közjegyzői okiratok Franciaország területén történő tanúsítása érdekében a Közjegyzők Szövetségének elnökéhez, illetve távolléte vagy cselekvőképtelensége esetén helyetteséhez kell kérelmet benyújtani (a polgári perrendtartás 509-3. cikke).

A 49. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslati kérelmek:

A külföldi végrehajtható okiratok és cselekmények Franciaország területén történő végrehajthatóságáról szóló nyilatkozatok ellen a bíróság elnökéhez nyújtható be fellebbezés (a polgári perrendtartás 509-9. cikke).

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A bíróság elnöke által a fellebbezés tárgyában hozott határozatot kizárólag megsemmisítés iránti kérelemmel (pourvoi en cassation) lehet megtámadni a semmítőszék (Cour de Cassation) előtt.

Megsemmisítés iránti kérelmet többféle indokkal lehet benyújtani (jogszabály megsértése, hatáskörtúllépés, a bíróság hatáskörének hiánya, jogalap hiánya, hiányos indokolás, egymásnak ellentmondó ítéletek stb.), a kérelem tárgyában eljáró bíró azonban minden esetben kizárólag a jogszabályok alkalmazásának módját vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy a semmítőszék azt vizsgálja, az ítélet nem sértett-e törvényt vagy jogszabályt, de nem vizsgálja az ügy tényállását.

La Cour de cassation (Semmítőszék)

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Nem alkalmazandó

Utolsó frissítés: 12/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.