Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Portugália

Családjog – Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek


*kötelező választás

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikk (1) bekezdésével összhangban a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok a következők:

– a családjogi és a kiskorúak ügyében eljáró bíróság (juízo de família e menores), vagy ennek hiányában

– a helyi bíróság polgári tanácsa (juízo local cível), ha van ilyen, vagy

– az illetékes járásbíróság (tribunal de comarca) általános tanácsa (juízo de competência genérica).

Az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni fellebbezés elbírálására a 49. cikk (2) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróságok a fellebbviteli bíróságok (Tribunais da Relação).

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az 50. cikk alkalmazásában a fellebbezés tárgyában hozott határozat kizárólag jogkérdésben (recurso de revista), a Legfelsőbb Bíróság (Supremo Tribunal de Justiça) előtt támadható meg.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

– A bíróságok, különösen a családjogi és a kiskorúak ügyében eljáró tanács, a helyi bíróságok polgári tanácsai és általános tanácsai, a fellebbviteli bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság

– Az anyakönyvi hivatalok (Conservatórias do Registo Civil)(1)

– A közjegyzők (notários)(2)

(1) A 2001. október 13-i, többször módosított 272/2001. sz. törvényerejű rendelet (a 272/2001. sz. törvényerejű rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege: Diário da República, 238/2001. sz., I.-A sorozat, 2021. október 13. – dre.pt) hatáskörrel ruházza fel az anyakönyvi hivatalokat a közös családi otthon kijelölésére, a különválásra, a különválás házasságfelbontássá történő átalakítására és a házasság felbontására irányuló eljárások lefolytatására, feltéve, hogy a fent említett valamennyi esetben megállapodás/kölcsönös egyetértés van érvényben a felek között (lásd a törvényerejű rendelet 16. cikkét, amely az anyakönyvi hivatalokat e tekintetben a bírósági hatáskörökkel egyenértékű hatáskörökkel ruházza fel).

(2) A 2013. március 5-i, többször módosított 23/2013. sz. törvény (a 23/2013. sz. törvény egységes szerkezetbe foglalt szövege: Diário da República, 45/2013. sz., I. sorozat, 2013. március 5. – dre.pt) jóváhagyja a vagyonleltározási eljárás jogi keretét, és a közjegyzőket felruházza a különválás, a házasság felbontása, valamint a házasság semmisnek nyilvánítása vagy érvénytelenítése esetén a vagyonleltár elkészítésére és annak rendelkezései megállapítására irányuló hatáskörrel (lásd különösen a 2. cikk (3) bekezdését és a 3. cikk (6) és (7) bekezdését).

Utolsó frissítés: 07/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.