Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek

Az (EU) 2016/1103 rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás

2016 júniusában az Európai Unió rendeletet fogadott el a nemzetközi házasságok házassági vagyonjogi rendszereiről, amelynek célja, hogy segítse a házastársak vagyonának mindennapi kezelését, valamint annak megosztását válás vagy a házaspár valamelyik tagjának halála esetén. A rendeletet megerősített együttműködési eljárás keretében fogadták el, 18 uniós tagállam részvételével: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország és Szlovénia. Más uniós tagállamok bármikor csatlakozhatnak a rendelethez (ebben az esetben az adott tagállamnak a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásairól szóló rendelethez is csatlakoznia kell).

A rendelet jogbiztonságot teremt a nemzetközi házasságban élők számára, valamint csökkenti a bírósági eljárások költségeit, mivel a párok tisztában lesznek azzal, hogy mely uniós ország bíróságai rendelkeznek joghatósággal a vagyoni viszonyaikkal kapcsolatos ügyek tekintetében, és melyik állam nemzeti jogát kell alkalmazni az ilyen ügyek megoldására. A rendelet megkönnyíti továbbá a valamely uniós tagállamban vagyonjogi ügyekben hozott határozatok elismerését és végrehajtását. Mivel válás vagy halál esetén a házaspár vagyonát meg kell osztani, a rendelet a határokon átnyúló válásra és öröklésre vonatkozó uniós szabályok alkalmazását is megkönnyíti. A rendelet 2019. január 29-től alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 11/05/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.