Matters of matrimonial property regimes

National information concerning Regulation 2016/1103

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property regimes of international marriages aimed at helping couples manage their property on a daily basis and to divide it in case of divorce or of the death of one member. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property consequences of registered partnerships).

The Regulation provides international marriages with legal certainty and reduces the costs of legal proceedings as couples will know which EU country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation also facilitates the recognition and enforcement of decisions on property matters given in another EU country. As a couple's property must be divided in case of divorce or death, the Regulation facilitates the application of EU rules on cross-border divorces and successions. The Regulation is applicable from 29 January 2019.

Last update: 11/02/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Belgium

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság: az elsőfokú bíróság, konkrétabban a családjogi bíróság.

Az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni jogorvoslati kérelem esetén:

  • kifogás esetén: az elsőfokú bíróság, konkrétabban a családjogi bíróság;
  • fellebbezés esetén: a fellebbviteli bíróság.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A fellebbezés tárgyában hozott határozat ellen csak a Semmítőszékhez lehet fellebbezni.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

A 3. cikk (2) bekezdésében foglalt kritériumok szerinti egyéb hatóságok nincsenek.

Utolsó frissítés: 10/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Bulgária

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A valamely más uniós tagállamban hozott ítélet vagy egyéb jogi aktus végrehajthatóságának megállapítása iránti kérelmet a tartományi bírósághoz kell benyújtani. (A polgári perrendtartás 623. cikkének (1) bekezdése).

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A határozat ellen a Szófiai Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni. A Szófiai Fellebbviteli Bíróság határozataival szembeni további fellebbezéseket a Legfelsőbb Semmítőszékhez kell benyújtani. (A polgári perrendtartás 623. cikkének (6) bekezdése).

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 26/11/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Csehország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A Cseh Köztársaságban a kerületi bíróságok [okresní soudy].

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Csak rendkívüli jogorvoslati intézkedések alkalmazhatók, nevezetesen:

– megsemmisítés iránti kérelem [zmatečnost];

– perújítási kérelem [žaloba na obnovu řízení];

– felülvizsgálat iránti kérelem [dovolání].

Valamennyi felsorolt rendkívüli jogorvoslati eljárás iránti kérelmet az első fokon eljáró bírósághoz kell benyújtani.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Ez olyan közjegyzői szerveket jelent, mint például a bíróság megbízottjaként eljáró közjegyzők (a különleges bírósági eljárásokról szóló 292/2013. sz. törvény 162. szakaszának (2) bekezdése, a 100. szakasz (1) bekezdésével és a 103. szakasz (1) bekezdésével együtt értelmezve).

Utolsó frissítés: 14/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Németország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmeket a rendeletek 44. cikkének (1) bekezdésével összhangban az illetékes helyi bírósághoz – családjogi bírósághoz kell benyújtani. A kizárólagos hatáskörrel rendelkező bíróság annak a regionális felsőbíróságnak a székhelye szerinti helyi bíróság, amelynek illetékességi területén az adós lakóhellyel rendelkezik, vagy amelynek illetékességi területén az ítéletet végre kell hajtani.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A helyi bíróságok által a végrehajthatóvá nyilvánítás tárgyában hozott határozatok ellen a rendeletek 49. cikkének (2) bekezdésével összhangban a magasabb fokú regionális bírósághoz lehet fellebbezni.

A fellebbezés tárgyában hozott határozatok ellen a rendeletek 50. cikkével összhangban a Szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz (Bundesgerichtshof) lehet fellebbezni.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Nem alkalmazandó

Utolsó frissítés: 11/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Görögország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A házassági vagyonjogi rendszerek és a bejegyzett élettársi közösség vagyonjogi hatásai tárgyában hozott határozatok végrehajthatóságának az érintett fél kérelmére történő megállapítására a vonatkozó rendeletek 44. cikkének (1) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróság az elsőfokú bíróság egyesbírája (Monomeles Protodikeio) nemperes eljárásban (a polgári perrendtartás 740. cikke és azt követő cikkei).

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezés elbírálására a vonatkozó rendeletek 49. cikkének (2) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróság a fellebbviteli bíróság (Efeteio) peres eljárásban. A Semmítőszék ítélkezési gyakorlata értelmében a kérelem/fellebbezés tárgyában a polgári perrendtartás 12. cikkének (2) bekezdésében foglalt szabály alóli kivételként első és végső fokon a fellebbviteli bíróság határoz.

A vonatkozó rendeletek 50. cikkének alkalmazásában a fellebbviteli bíróság határozata a b) pontban leírtak szerint megsemmisítés iránti kérelemmel támadható meg.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 19/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Spanyolország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság azon fél lakóhelye szerint illetékes elsőfokú bíróság (Juzgado de Primera Instancia), akivel szemben az elismerést vagy a végrehajtást kérik, vagy a végrehajtás helye szerint illetékes bíróság.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Fellebbezés a határozat ellen. A fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság a tartományi bíróság (Audiencia Provincial).

A tartományi bíróság fellebbezés tárgyában hozott határozatának megtámadására irányuló eljárás lehet eljárási szabály megsértése miatti rendkívüli fellebbezés (recurso extraordinario por infracción procesal) vagy az ítélet megsemmisítése iránti kérelem (recurso de casación).

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Spanyolországban nincs olyan hatóság, amely a 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt jellemzőkkel és hatáskörrel rendelkezik és e rendelet hatálya alá tartozik.

A 650/2012/EU rendelet alkalmazása tekintetében[1], amint Spanyolország a 79. cikkel összhangban bejelentette, csak a közjegyzők – lásd alább.


[1] (a 650/2012/EU rendelet 79. cikke)

A törvényes örökösök nyilatkozatai, lepecsételt végrendeletek, holográf végrendeletek és különleges végrendeletek benyújtása, ellenőrzése, felnyitása és hitelesítése, valamint hagyatéki leltár készítése tekintetében a közjegyzők.

55. és 56. cikk; A közjegyzőkről szóló törvény (Ley del Notariado) 57–65. és 67–68. cikke, a nemperes eljárásokról szóló, 2015. július 2‑i 15/2015. sz. törvény (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) tizenegyedik záró rendelkezésének szövege szerint.

Utolsó frissítés: 10/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Franciaország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikkben hivatkozott kérelmeket a bíróság (tribunal judiciaire) hivatalvezetőjéhez (greffier en chef) kell benyújtani (a polgári perrendtartás (Code de procédure civile) 509-1. és 509-2. cikke), ha azok bírósági határozathoz vagy bíróság előtt kötött egyezséghez kapcsolódnak, illetve a közjegyzői kamara (chambre des notaires) elnökéhez – távollétében vagy akadályoztatása esetén helyetteséhez – (a polgári perrendtartás 509-3. cikke), amennyiben közokirathoz kapcsolódnak.

A 49. cikk (2) bekezdése szerinti jogorvoslati kérelmeket a bíróság elnökéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509-9. cikke).

Amennyiben ezek bírósági határozatra vagy bírósági egyezségre vonatkoznak:

* A francia bíróság határozatának annak külföldi elismerése és végrehajtása céljából történő végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló kérelmeket a határozatot kibocsátó vagy a megállapodást jóváhagyó bíróság hivatalvezetőjéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509-1. cikke).

* A külföldi végrehajtható okiratok Franciaország területén történő végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló kérelmeket a bíróság hivatalvezetőjéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509-2. cikke).

Amennyiben a kérelem egy közokiratra vonatkozik:

* A hitelesített francia közjegyzői okiratok elismerése és külföldi végrehajtása céljából történő tanúsítására irányuló kérelmet ahhoz a közjegyzőhöz vagy a közjegyzői irodát ellenőrző jogi személyhez kell benyújtani, amely a kapott dokumentum eredeti példányát őrzi (a polgári perrendtartás 509. cikkének (3) bekezdése).

* A külföldi hiteles közjegyzői okiratok Franciaország területén történő tanúsítása érdekében a Közjegyzők Szövetségének elnökéhez, illetve távolléte vagy cselekvőképtelensége esetén helyetteséhez kell kérelmet benyújtani (a polgári perrendtartás 509-3. cikke).

A 49. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslati kérelmek:

A külföldi végrehajtható okiratok és cselekmények Franciaország területén történő végrehajthatóságáról szóló nyilatkozatok ellen a bíróság elnökéhez nyújtható be fellebbezés (a polgári perrendtartás 509-9. cikke).

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A bíróság elnöke által a fellebbezés tárgyában hozott határozatot kizárólag megsemmisítés iránti kérelemmel (pourvoi en cassation) lehet megtámadni a semmítőszék (Cour de Cassation) előtt.

Megsemmisítés iránti kérelmet többféle indokkal lehet benyújtani (jogszabály megsértése, hatáskörtúllépés, a bíróság hatáskörének hiánya, jogalap hiánya, hiányos indokolás, egymásnak ellentmondó ítéletek stb.), a kérelem tárgyában eljáró bíró azonban minden esetben kizárólag a jogszabályok alkalmazásának módját vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy a semmítőszék azt vizsgálja, az ítélet nem sértett-e törvényt vagy jogszabályt, de nem vizsgálja az ügy tényállását.

La Cour de cassation (Semmítőszék)

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Nem alkalmazandó

Utolsó frissítés: 01/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Horvátország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikk (1) bekezdésével összhangban a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet és az ilyen kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezést a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban a járásbírósághoz kell benyújtani.

A hatáskörrel rendelkező bíróságok:

A bíróságok területi illetékességéről és székhelyéről szóló törvény (Narodne novine (NN; a Horvát Köztársaság hivatalos lapja), 128/14. sz.) szerinti valamennyi járásbíróság.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az alkalmazandó horvát nemzeti jog szerint nincs olyan mechanizmus, amely révén az 50. cikk alkalmazásában a jogorvoslat tárgyában hozott határozatot tovább lehetne vitatni, azaz nincs olyan bíróság, amelyhez további fellebbezést lehet benyújtani.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

A bíróságokról szóló törvény értelmében (NN 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. , A link új ablakot nyit meg67/18.A link új ablakot nyit meg126/19.A link új ablakot nyit meg130/20. sz.) Horvátországban a nemperes eljárások és a végrehajtási ügyek tekintetében a járásbíróságok rendelkeznek hatáskörrel. Ezért az alkalmazandó horvát nemzeti jog értelmében nem létezik a rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti, házassági vagyonjogi ügyekben hatáskörrel rendelkező más olyan hatóság vagy jogi szakember, amely, vagy aki igazságszolgáltatási feladatokat lát el, vagy igazságügyi hatóság által rá ruházott hatáskörben vagy annak felügyelete alatt jár el.

Utolsó frissítés: 25/08/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Olaszország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikk (1) bekezdésével összhangban a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság a fellebbviteli bíróság [Corte di Appello].

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezés elbírálására a 49. cikk (2) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróság a Legfelsőbb Semmítőszék [Suprema Corte di Cassazione].

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A fellebbezés tárgyában hozott határozat megtámadható:

1) a polgári perrendtartás 391a. és 391b. cikke szerinti felülvizsgálati kérelemmel;

2) a polgári perrendtartás 391b. cikke szerinti, harmadik személy által benyújtott jogorvoslati kérelemmel.

A határozattal szemben kijavítás iránti kérelem is benyújtható, ha az ítélet elírást vagy számítási hibát tartalmaz.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

A 3. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában ez a következőket foglalja magában:

a 2014. évi 132. sz. törvényerejű rendelet 6. cikkével összhangban támogatott tárgyalásos eljárást [negoziazione assistita] folytató ügyvédek;

a 2014. évi 132. sz. törvényerejű rendelet 12. cikkével összhangban támogatott tárgyalásos eljárást lefolytató állami tisztviselők.;

Utolsó frissítés: 24/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Ciprus

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok a családjogi bíróságok. Az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezéseket a másodfokú családjogi bíróság (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio) tárgyalja.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A fellebbezés tárgyában hozott határozat megtámadása a bíróságokról szóló (14/60 sz.) törvény 25. cikkében foglalt jogorvoslati eljárásban, valamint az Alkotmány 155. cikke szerinti felsőbírósági leirat kiadása révén lehetséges.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 02/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Luxemburg

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy hatóság:

A kerületi bíróság (Tribunal d’arrondissement) elnöke

Elérhetőség:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourgi kerületi bíróság)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch (Diekirchi kerületi bíróság)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

A 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott, az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy hatóság:

A polgári ügyekben eljáró fellebbviteli bíróság (Cour d’appel)

Elérhetőség:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az 50. cikk értelmében a jogorvoslat tárgyában hozott határozatok megtámadására irányuló eljárásokra hatáskörrel rendelkezik:

A Semmítőszék (Cour de cassation)

Elérhetőség:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 475981-369/373

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

/

Utolsó frissítés: 03/11/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Hollandia

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikk (1) bekezdése szerinti, a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem esetén: a járásbíróság ideiglenes intézkedésekről határozó bírája (voorzieningenrechter).

Az ilyen kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezés elbírálására a 49. cikk (2) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróság: az a járásbíróság, amelynek ideiglenes intézkedésekről határozó bírája a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet elbírálta.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott megsemmisítés iránti kérelem.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Hollandiában nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 03/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Ausztria

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A rendelet 44. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtott, a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság az alperes lakóhelye vagy székhelye szerinti végrehajtási bíróság vagy járásbíróság (Bezirksgericht).

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező felsőbb szintű bíróság a tartományi bíróság (Landesgericht); a fellebbezést azonban az első fokon eljárt bírósághoz kell benyújtani.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A Legfelsőbb Bírósághoz intézett felülvizsgálati kérelem, amelyet az elsőfokú bíróságnál kell benyújtani.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Ausztriában nincs olyan egyéb hatóság vagy jogi szakember, amely, vagy aki a 3. cikk (2) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkezik a házassági vagyonjogi hatásokkal kapcsolatos kérdésekben.

Utolsó frissítés: 25/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Portugália

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikk (1) bekezdésével összhangban a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok a következők:

– a családjogi és a kiskorúak ügyében eljáró bíróság (juízo de família e menores), vagy ennek hiányában

– a helyi bíróság polgári tanácsa (juízo local cível), ha van ilyen, vagy

– az illetékes járásbíróság (tribunal de comarca) általános tanácsa (juízo de competência genérica).

Az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni fellebbezés elbírálására a 49. cikk (2) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróságok a fellebbviteli bíróságok (Tribunais da Relação).

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az 50. cikk alkalmazásában a fellebbezés tárgyában hozott határozat kizárólag jogkérdésben (recurso de revista), a Legfelsőbb Bíróság (Supremo Tribunal de Justiça) előtt támadható meg.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

– A bíróságok, különösen a családjogi és a kiskorúak ügyében eljáró tanács, a helyi bíróságok polgári tanácsai és általános tanácsai, a fellebbviteli bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság

– Az anyakönyvi hivatalok (Conservatórias do Registo Civil)(1)

– A közjegyzők (notários)(2)

(1) A 2001. október 13-i, többször módosított 272/2001. sz. törvényerejű rendelet (A link új ablakot nyit mega 272/2001. sz. törvényerejű rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege: Diário da República, 238/2001. sz., I.-A sorozat, 2021. október 13. – dre.pt) hatáskörrel ruházza fel az anyakönyvi hivatalokat a közös családi otthon kijelölésére, a különválásra, a különválás házasságfelbontássá történő átalakítására és a házasság felbontására irányuló eljárások lefolytatására, feltéve, hogy a fent említett valamennyi esetben megállapodás/kölcsönös egyetértés van érvényben a felek között (lásd a törvényerejű rendelet 16. cikkét, amely az anyakönyvi hivatalokat e tekintetben a bírósági hatáskörökkel egyenértékű hatáskörökkel ruházza fel).

(2) A 2013. március 5-i, többször módosított 23/2013. sz. törvény (A link új ablakot nyit mega 23/2013. sz. törvény egységes szerkezetbe foglalt szövege: Diário da República, 45/2013. sz., I. sorozat, 2013. március 5. – dre.pt) jóváhagyja a vagyonleltározási eljárás jogi keretét, és a közjegyzőket felruházza a különválás, a házasság felbontása, valamint a házasság semmisnek nyilvánítása vagy érvénytelenítése esetén a vagyonleltár elkészítésére és annak rendelkezései megállapítására irányuló hatáskörrel (lásd különösen a 2. cikk (3) bekezdését és a 3. cikk (6) és (7) bekezdését).

Utolsó frissítés: 05/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Finnország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

Végrehajthatóság megállapítása

Járásbíróság

A járásbíróság határozata ellen fellebbezni lehet a

fellebbviteli bírósághoz

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A fellebbviteli bíróság határozatával szembeni fellebbezést a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani, feltéve, hogy a Legfelsőbb Bíróság lehetőséget biztosít a fellebbezésre (a bírósági eljárási törvénykönyv 30. fejezetének 1–3. szakasza).

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

A végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy jogi szakembert a bíróság jelöli ki

Utolsó frissítés: 08/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Svédország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

Járásbíróság Területi illetékesség

Nackai járásbíróság (Nacka tingsrätt)             Stockholm megye (Stockholms län)

Uppsalai járásbíróság                                      Uppsala megye

Eskilstunai járásbíróság                                  Södermanland megye

Linköpingi járásbíróság                                  Östergötland megye

Jönköpingi járásbíróság                                  Jönköping megye

Växjöi járásbíróság                                         Kronoberg megye

Kalmari járásbíróság                                       Kalmar megye

Gotlandi járásbíróság                                      Gotland megye

Blekingei járásbíróság                                    Blekinge megye

Kristianstadi járásbíróság                               Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga és Östra Göinge helyi önkormányzata (kommuner)

Malmöi járásbíróság                                       Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge és Ystad helyi önkormányzata

Halmstadi járásbíróság                                   Halland megye

Göteborgi járásbíróság                                    Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla és Öckerö helyi önkormányzata

Vänersborgi járásbíróság                                Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg és Åmål helyi önkormányzata

Skaraborgi járásbíróság                                  Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda és Vara helyi önkormányzata

Värmlandi járásbíróság                                   Värmland megye

Örebroi járásbíróság                                       Örebro megye

Västmanlandi járásbíróság                              Västmanland megye

Falui járásbíróság                                            Dalarna megye

Gävlei járásbíróság                                         Gävleborg megye

Ångermanlandi járásbíróság                           Västernorrland megye

Östersundi járásbíróság                                  Jämtland megye

Umeå-i járásbíróság                                        Västerbotten megye

Luleå-i járásbíróság                                        Norrbotten megye

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A fellebbviteli bírósághoz (hövrätt) vagy a Legfelsőbb Bírósághoz (Högsta domstolen) benyújtott fellebbezés (överklagande). A fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely az ítéletet hozta. A fellebbezés csak akkor kerül elbírálásra, ha a Legfelsőbb Bíróság lehetőséget biztosít a fellebbezésre (prövningstillstånd).

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

A vagyonfelosztással megbízott személy (bodelningsförrättare)

Vagyonkezelő (boutredningsman)

Fizetési meghagyással vagy jogsegéllyel kapcsolatos egyszerűsített eljárásokban a végrehajtási hatóság (Kronofogdemyndigheten)

Utolsó frissítés: 25/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.