Sutuoktinių turto teisinių režimų klausimai

Su Reglamentu 2016/1103 susijusi informacija apie konkrečią šalį

2016 m. birželio mėn. Europos Sąjunga priėmė reglamentą dėl tarptautinę santuoką sudariusių porų turto teisinio režimo, kuriuo siekiama padėti poroms kasdien valdyti turtą ir jį pasidalyti skyrybų atveju arba mirus vienam iš narių. Reglamentą pagal tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą priėmė 18 ES šalių: Švedija, Belgija, Graikija, Kroatija, Slovėnija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija, Italija, Malta, Liuksemburgas, Vokietija, Čekija, Nyderlandai, Austrija, Bulgarija, Suomija ir Kipras. Kitos ES šalys gali bet kada prisijungti prie šio reglamento (tokiu atveju šalis taip pat turės prisijungti prie reglamento dėl registruotų partnerysčių turtinių pasekmių).

Šiuo reglamentu užtikrinamas teisinis tikrumas tarptautinėms santuokoms ir sumažinamos teismo proceso išlaidos, nes poros bus informuotos apie tai, kurios šalies teismai turėtų spręsti jų turto klausimus ir kurios šalies teisė turėtų būti taikoma šiems klausimams išspręsti. Reglamentu taip pat supaprastinamas kitoje ES šalyje priimtų sprendimų turto klausimais pripažinimas ir vykdymo užtikrinimas. Kadangi skyrybų atveju arba mirus vienam iš sutuoktinių turi būti padalytas poros turtas, šiuo reglamentu taip pat užtikrinamas paprastesnis ES taisyklių taikymas tarpvalstybinio pobūdžio skyrybų ar paveldėjimo atvejais. Šis reglamentas taikomas nuo 2019 m. sausio 29 d.

Paskutinis naujinimas: 11/05/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.