Sutuoktinių turto teisinių režimų klausimai

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu:

Apylinkės teismas

Apeliacinis skundas dėl apylinkės teismo sprendimo:

Apeliacinis teismas

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Apeliacinis skundas dėl apeliacinio teismo sprendimo yra apeliacinis skundas Aukščiausiajam Teismui, jeigu Aukščiausiasis Teismas suteikia leidimą apskųsti sprendimą (Teismo proceso kodekso 30 skyriaus 1–3 skirsniai).

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Teismo paskirtas vykdytojas

Paskutinis naujinimas: 14/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.