Sutuoktinių turto teisinių režimų klausimai

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Prašymas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal abiejų reglamentų 44 straipsnio 1 dalį turi būti pateikiamas kompetentingam apylinkės teismui (vok. Amtsgericht) – šeimos bylų teismui (vok. Familiengericht). Išimtinę teritorinę jurisdikciją turi apylinkės teismas, esantis aukštesniojo apygardos teismo (vok. Oberlandesgericht), kurio veiklos teritorijoje yra skolininko gyvenamoji vieta arba turi būti vykdomas sprendimas, buveinės teritorijoje.

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Apylinkės teismo priimtas sprendimas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal abiejų reglamentų 49 straipsnio 2 dalį gali būti skundžiamas aukštesniajam apygardos teismui.

Sprendimas dėl apeliacinio skundo pagal abiejų reglamentų 50 straipsnį gali būti skundžiamas Aukščiausiajam Federaliniam Teismui (vok. Bundesgerichtshof).

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 15/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.